ზუგდიდის რეზოლუციები

                               

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

დადგენილება №10

             

ქალაქი ზუგდიდი, 2012 წელი

 

 

1.            დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი

საქართველოსთვის მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს შავი ზღვისპირა სანაპირო ზოლის ათვისება და ამ რეგიონში მუდმივი ეკონომიკური აქტივობის შენარჩუნება, თუმცა ეს პროცესი რიგ პრობლემებს აწყდება, ვინაიდან აქტივობა სეზონურ ხასიათს ატარებს და ძირითადად ზაფხულის პერიოდზე მოდის.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ზუგდიდში:

კომიტეტის წევრები: ირაკლი პაჭკორია, გოგა დგებუაძე, ბაგრატ ფარცვანია, ხატია ქურსუა, ელიზბარ ხვიჩია, ეთიკო თოდუა, გიორგი საჯაია, ვერიკო რაფავა, მარიამ ქობალია, არჩილ ჯაბუა, მაკა ქაჯაია, მზია უბილავა, ელენე მაქაცარია, ანა ექონია, თათია მარღანია, ანა ფიფია, ელენე მიქავა, საბა ქირია.

კომიტეტის თავჯდომარე: ალექსი იასაშვილი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ ეკონომიკური აქტივობა საქართველოს შავი ზღვის რეგიონში ძირითადად სეზონური ხასიათისაა, რადგან ტურისტული სეზონი მხოლოდ წლის ნახევარს მოიცავს, დანარჩენ პერიოდში კი  აქტივობა ფაქტიურად არ შეინიშნება;

გამოხატავს უკმაყოფილებას, რომ მიუხედავად არსებული რესურსებისა, ხდება ბევრი ისეთი პროდუქციის იმპორტირება, რომელიც შეიძლება თვითონ ამ რეგიონშივე იწარმოოს;

აცნობიერებს, რომ თითქმის არ არსებობს წარმოება, რაც რეგიონის ეკონომიკას დააფუძნებდა უფრო მყარ ბაზისზე და უზრუნველყოფდა უმუშევეობის მნიშვნელოვანწილად შემცირებას;

ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ არ არსებობს რეგიონში საკმარისი კვალიფიციური მუშახელი, რაც მნიშვნელოვანწილად აფერხებს რეგიონში წარმოების განვითარებას;

ხაზს უსვამს საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში საზღვაო გზით პროდუქციის ექსპორტირების არასაკმარისად მაღალ დონეს;

აღნიშნავს, რომ არსებობს საფრთხე ეკონომიკის ცალმხრივად, მხოლოდ ტურისტული მიმართულებით განვითარების შემთხვევაში, ვინაიდან შესაძლო ჩავარდნამ ამ სფეროში, შეიძლება გამოიწვიოს მთელი რეგიონის ეკონომიკური აქტივობის პარალიზება;

მხედველობაში იღებს, რომ არის გადამამუშავებელი ფაბრიკა–ქარხნების ძალიან მცირე რაოდენობა, შედეგად ხდება პროდუქციის მზა სახით ექპორტირება და ქვეყანა კარგავს მნიშვნელოვან შემოსავალს;

 

 

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მიესალმება საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას ეკონომიკის სწაფი და მდგრადი განვითარების მიმართულებით;
 2. რეკომენდაციას უწევს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ხელის შეუწყოს სანაპირო რეგიონში საწარმოების განვითარებას, რომელიც გამოიწვევს რეგიონის ეკონომიკური აქტივობის მთელი წლის განმავლობაში შენარჩუნებას;
 3. აქვს მოლოდინი, რომ მოხდება არსებული რესურსების სრულად გამოყენება და მძიმე წარმოების ხელშეწყობა, ისევე როგორც გადამამუშავებელი ფაბრიკების დაარსების, სადაც შესაძლებელი იქნება კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოება, რომელთა რეალიზაცია მოხდება ძირითადად საზღვაო გზით;
 4. ღრმად სწამს, რომ მიზანშეწონილი იქნება ამ რეგიონში გემთმშენებლობის განვითარება და ამ მიზნით სანაპირო ზოლის რამდენიმე ქალაქის გაერთიანება ერთ საწამოო ქსელში, რომლის ფარგლებიც თითოეულ ქალაქს ექნება თავისი კონკრეტული სპეციალიზაცია და ამ გზით მოხდება როგორც შრომის ეფექტურად დანაწილება, ისე მთლიანად რეგიონის გააქტიურება;
 5. ითვალისწინებს, რომ ამ გეგმის განხორციელებისთვის საჭირო იქნება ნედლეულის უცხოეთიდან შემოტანა, შესაბამისად ხელსაყრელია სანაპირო მდებარეობა, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ეს ნედლეული საზღვაო გზით იქნეს შემოტანილი და ამით მნიშვნელოვნად შემცირდება სატრანსპორტო დანახარჯები;
 6. აცნობიერებს, რომ ბიუჯეტის ფინანსური რესურსებით შეუძლებელია ამ მასშტაბის პროექტის განხორციელება, შედეგად ეს უნდა მოხდეს კერძო სექტორიდან უცხოური ინვესტიციებით, თუმცა კი ხელშეკრულებაში აუცილებლად უნდა განისაზღვროს, რომ დასაქმებულების ძირითადი ნაწილი ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა იყოს;
 7. ასკვნის, რომ კვალიფიციური სპეციალისტების არ არსებობის პირობებში აუცილებელია უცხოელი ტრენერების მოწვევა, რომლებიც დაეხმარებიან მათ შეიძინონ აუცილებელი თეორიული თუ პრაქტიკული უნარები;
 8. იმედს გამოთქვამს, რომ ამ პროექტის განხორციელების შედეგად მოხდება არსებული პრობლემების გადაჭრა და გაიზრდება როგორც ადგილობირივი მოსახლეობის შემოსავალი, ისე მათი კვალიფიკაცია და კონკურენტუნარიანობა სამუშაო ბაზარზე;

 

2.            სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტი

საქართველოში სოციალური ნდობის ფაქტორი  სამართალდამცავი ორგანოების, პროკურატურის, სასამართლო სისტემის მიმართ არც თუ ისე შესაშურია. განსაკუთრებით უნდობლობის პროცენტული მაჩვენებელი მაღალია ახალგაზრდებში. აღსანიშნავია, რომ 2003 წლის შემდგომ საპატრულო პოლიციისადმი ნდობა 80 %-ს აღწევდა, თუმცა ბოლო წლებში ამ პროცენტულმა მაჩვენებელმა 30 %-ამდე დაიწია. ეს პრობლემა განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორით. სოციალური უნდობლობის ყველაზე მძიმე შედეგი გაუხსნელი დანაშაულების კიდევ უფრო მატება და სოციალური დეზორგანიზაციაა.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ზუგდიდში:

 

კომიტეტის წევრები: ელენე მეჟეტუხა, ლიკა ჭკადუა, მონიკა ლეთანძე, თინათინ მარშანია, ირაკლი ბაძაღუა, თამთა არქანია, მათე გულორდავა, გიორგი ზაქარაია, ლიკა ოთხვანი, ანა ხასია, სალომე ხაბურზანია, ანა საღლიანი, გიორგი ჭკადუა, გიორგი ერემაძე, მარიკა კოკაია, სალომე სიმონია, ფიქრია ფიფია, ბაკური ხუბულავა, ნიკა ერემაძე, ანა შენგელია, მათე ჭურღულია, მიშა სართანია.

კომიტეტის თავმჯდომარე: თემურ შენგელაია

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

შეშფოთებას გამოხატავს საზოგადოების უნდობლობის მაღალი პროცენტული მაჩვენებლის გამო სამართალცავი ორგანოების მიმართ;

გამოთქვამს უკმაყოფილებას პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილებების გადაჭარბების სიხშირის გამო, საზოგადოებისა და განსაკუთრებით  ახალგაზრდობის ნაწილის მიმართ;

გამოთქვამს წუხილს, ქურდული მენტალიტეტის გავლენასთან დაკავშირებით მოზარდების ცნობიერებაზე;

გამოხატავს სინანულს, სამართალდამცავებსა და საზოგადოებას შორის მჭიდრო კავშირის არქონასთან დაკავშირებით;

სრულიად შეშფოთებულია სამართალდამცავთა მხრიდან ეთიკური ნორმების უხეში დარღვევების გამო, რაც იწვევს მათდამი უარყოფით დამოკიდებულებას;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განაწესოს ქუჩებში ქვეითად მოსიარულე პოლიციელები, რომლებიც  უზრუნველყოფენ წესრიგს, ამასთან ერთად საზოგადოებისადმი კეთილგანწყობილი დამოკიდებულებით აიმაღლებენ სოციალური ნდობის ფსიქოლოგიურ ფაქტორს;
 2. მოითხოვს გამკაცრდეს კონტროლი სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომელთა მიერ უფლებამოსილების გადაჭარბების ფაქტებზე და მაქსიმალურად მოხდეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით იმ ორგანოთა პოპულარიზაცია, რომლებსაც ევალებათ რეაგირება ამ სახის დარღვევებზე;
 3. რეკომენდაციას უწევს სასწავლო დაწესებულებებს, ჩატარებულ იქნას პერმანენტული ხასიათის აქციები, რისი მეშვეობით პოლიციელები სკოლებში გამართავენ პრეზენტაციებს  სხვადასხვა პრობლემურ საკითხზე, რაც უზრუნველყოფს მათ მიერ მოზარდებთან ემოციურ–ფსიქოლოგიური კავშირის დამყარებას;
 4. მოუწოდებს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს, მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი  ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამის განვითარებას საქართველოს მოსახლეობაში, რაც გულისხმობს რომ შემთხვევის შემდგომ ჯანმრთელობის დაზიანებისას მოქალაქე ზარალის ანაზღაურების მისაღებად ვალდებულია, სადაზღვევო კომპანიას წარუდგინოს ამონაწერი პოლიციის ორგანოდან ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტის შესახებ, სადაზღვევო კომპანია აგრეთვე დაინტერესებულ იქნება გაცემული ანაზღაურების მოთხოვნის მიზნით მოიძებნოს დამნაშავე;
 5. მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გაზარდოს პოლიციელთათვის ტრეინინგების რაოდენობა და ინტენსივობა მათი საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მიზნით.

3.            გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი

ბუნებრივი რესურსების საგრძნობი შემცირება საქართველოში მტკივნეული საკითხია,  ვინაიდან მათი დახარჯვა ბევრად უფრო ინტენსიურად და მასობრივად ხდება, ვიდრე მათი კვლავწარმოება.  ერთი ხის მოჭრას რამდენიმე წუთი სჭირდება,  მის გაზრდას კი წლები. ამასთან, საქართველო საგრძნობლად ჩამოუვარდება სხვა ქვეყნებს ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებაში. მოსახლეობა არ არის სათანადოდ ინფორმირებული ბიოენერგიის წარმოების გზების შესახებ.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ზუგდიდში:   

კომიტეტის წევრები: ლიკა ფიფია, მონიკა ბიგვავა, სალომე წყაროზია, ლიკა კუტალია, ნათია თორდია, თათია არდია, ელენე მიქავა, მარიამ პაჭკორია, მარიამ პაჭკორია, მარიამ ხუბულავა, რამაზ ქანთარია, გიოტგი მებონია, ფატიმა შოხაძე, ირაკლი ჩხაბელია, მარიამ გეგელია, სალომე ესართია, დემეტრე ნოდია, მიმოზა ხასია, გვანცა ბერიშვილი, ელისაბედ აბრალავა, ცოტნე ხვიჩია, გიზო გელენავა, მარი ვაჩიბერაძე, სალომე სოქთოღლი 

კომიტეტის თავმჯდომარე: თამარ ჭალიძე

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

აანალიზებს რა, რომ  დღესდღეობით საქართველოს სოფლებში არ არსებობს შეშის გარდა რეალურად ხელმისაწვდომი გათბობის სხვა ალტერნატიული საშუალება. ეს პრობლემა უფრო მწვავდება ზამთრის პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სოფლების გარკვეული რაოდენობის ელექტრომომარაგება ხდება, ეს მაინც არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი ან/და არ არის უწყვეტი საშუალება, ვინაიდან ხშირად ხდება ტექნიკური გაუმართაობების გამო შეფერხებები. ასევე სოფლებში არსებული საერთო მრიცხველების გამო პრობლემები იქმნება გადასახადის გადახდის დროსაც. რაც შეეხება  ბუნებრივ  აირს, ის  სოფლების უმრავლესობას არ მიეწოდება და თანაც საკმაოდ ძვირია;

შეშფოთებას გამოვთქვამს, იმის გამო, რომ მასობრივად ხდება ხე-ტყის მასივის განადგურება;

წუხს, რომ საქართველოს სოფლებში მოსახლეობა არ ფლობს ინფორმაციას ენერგიის ალტერნატიული საშუალებების შესახებ;

უარყოფითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო და გარემოს დაცვის სტრუქტურებში არ არსებიობს ისეთი ორგანო, რომელიც ეფექტურად იქნება  ორიენტირებული გარემოს დაცვის კონკრეტული გზის, კერძოდ ბიოგაზის პოპულარიზაციაზე;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

1.            მიიჩნევს, რომ მასობრივად უნდა მოხდეს ბიოგაზის წარმოების ტექნოლოგიის დანერგვა საქრთველოს სოფლებში, რომელიც:

 • ხელს შეუწყობს მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას სოფლად და ხარჯების დაზოგვას;
 • შექმნილი კომფორტი შეამცირებს სოფლებიდან მიგრაციას და ხელს შეუწყობს მესაქონლეობის განვითარებას;
 • დაიცავს და შეინარჩუნებს ჩვენს უნიკალურ ფლორასა და ფაუნას და  შეამცირებს ნიადაგის ეროზიას, მეწყერს და ღვარცოფს;
 • შეამცირებს უმუშევრობის დონესა და მოყვანილი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი წარმატებით გაუწევს კონკურენციას იმპორტირებული საქონლით გაჯერებულ ბაზარს.

2.      მტკიცედ სჯერა, რომ ხე-ტყის მასივის განადგურებას შეაჩერებს ბიოგაზის გამოყენებას და ამტკიცებს, რომ სოფლის მოსახლეობა უნდა გადავიდეს ბიოგაზის გამოყენებაზე;

3.       მიიჩნევს, რომ აუცილებელია მთავრობის მიერ სოფლის მოსახლეობის ინფორმირება ბიოგაზის მნიშვნელობასა და მისი გამოყებების ეფექტურობის შესახებ;

4.      რეკომენდაციას უწევს საქართველოს მთავრობას, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების დაქვემდებარებაში ჩამოყალიბდეს ისეთი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ბიოგაზის წარმოების პოპულარიზაციას მთელი საქართველოს მასშტაბით (ამ ორგანოში უნდა შეიქმნას სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც ჩავლენ სოფლებში, რეგიონულ ცენტრებში, შეხვდებიან უშუალოდ მოსახლეობას და ჩაუტარებენ ტრენინგებს ბიოგაზის წარმოებისა და გამოყენების შესახებ. პროფესიონალების დახმარებით სოფლის მოსახლეობა საკუთარი საჭიროებებიდან გამომდინარე მოახდენს ზუსტ ხარჯთაღრიცხვას აღნიშნული ტენოლოგიის დანერგვისათვის, ხოლო საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით მათ უნდა მიეცეთ იაფი კრედიტით სარგებლობის შესაძლებლობა.  ვინაიდან ბიოგაზის დანადგარის დამონტაჟება კუსტარულად საშიშია სიცოცხლისათვის, ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულმა ორგანომ უზრუნველყოს მუშახელის კვალიფიკაციის ამაღლება ამ ტექნოლოგიის დანერგვის სპეციალიზაციით, რათა სოფლის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს პროფესიონალ ხელოსანთა მომსახურება);

4. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი

საქართველოში მცხოვრები სტუდენტების მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ შრომის ბაზარზე შექმნილია დეფიციტი ნახევარ განაკვეთიანი სამუშაოებისა, რომელიც მისცემს სტუდენტებს შესაძლებლობას შეუთავსოს სამუშაო სწავლას, ხოლო სტუდენტების დაქირავების შემთხვევაში ხდება მათი ინტერესების უგულებელყოფა და დახარჯული ინტელექტუალური თუ ფიზიკური რესურსების არასათანადო ანაზღაურება.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების  მიერ ქალაქ ზუგდიდიში:

კომეტეტის წევრები: გიორგი როგავა,ხვიჩია ლაშა, ბექა კემულარია, თეონა ბუბუტეიშვილი, სალომე ალფენიძე, ვინარი კვარაცხელია, მელანო მიქავა, თამარ თოდუა, ცირა ფიფია, ნატო ხარებავა,თემური კაცია, ირაკლი ქვარაია,გიორგი ბაკარანძე, მონიკა ბიგვავა,მარიამ მოსია, თამარ ხარჩილავა, მარიამ თირქია, მარიამ ჯანაშია, თეო ქარდავა, გიორგი როგავა, ადამ ფიფია, ლიკა კუტალია, დიმა ჯიჭონაია, ლევანი ებრალიძე, საბა ხაზალია, ნაზი გოგილავა, ნინიკო როგავა.

კომიტეტის თავმჯდომარე: მარიამ მეტრეველი.

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოთქვამს წუხილს, რომ სტუდენტებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია მათივე სოციალური უფლებების შესახებ;

ხაზს უსვამს, რომ სტუდენტების მიერ გადასახადი სწავლის საფასური საკმაოდ მაღალია;

გამოთქვამს უკმაყოფილებას შრომის ბაზარზე ნახევარ განაკვეთიანი სამუშაოების დეფიციტთან დაკავშირებით;

მხედველობაში იღებს, რომ ნახევარ განაკვეთიანი სამუშაოების დეფიციტის გამო სტუდენტი ვერ ახერხებს ისეთი სამსახურის მოძიებას, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას სამუშაო შეუთავსოს სწავლას;

ხაზს უსვამს, რომ უმეტესად შრომის ბაზარზე არ ხდება დასაქმებული სტუდენტების მიერ გაწეული ფიზიკური და ინტელექტუალური შრომის სათანადო ანაზღაურება;

მწუხარებას გამოთქვამს,რომ შრომის კოდექსში არ არის გათვალიწინებული სტუდენტების შრომითი უფლებების დაცვის გარანტიები;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდიანრე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მოითხოვს სტუდენტებთან გაუქმდეს  შრომითი ხელშეკრულების ზეპირი ფორმით  დადების შესაძლებლობა და შრომის კოდექსში იმპერატიულად განისაზღვროსმისი  წერილობითი ფორმა;
 2. მოუწოდებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის გზით ჩაატაროს ტრეინინგები სოციალური უფლებების შესახებ სტუდენტების ინფორმირების მიზნით;
 3. მიიჩნევს, რომ აუცილებელია დამსაქმებელ ორგანიზაციებში დასაქმებულთა რაოდენობის მინიმუმ 5% შეადგენდეს სტუდენტებს;
 4. ამტკიცებს რომ საჭიროა შეიქმნას სპეციალური ვებ–გვერდი სტუდენტების დასაქმების მიზნით,სადაც მოხდება მათი რეგისტრაცია და ინტერესების შესაბამისი სამუშაოს მოძიებისთვის ხელშეწყობა;
 5. მხარს უჭერს საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას  სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით და იმედოვნებს რომ მას ექნება უფრო ინტენსიური ხასიათი მომავალში;
 1. მიიჩნევს, რომ გასათვალისწინებელია უცცხოეთის პრაქტიკა რათა საქართველოში შემოღებულ იქნას საათობრივი სამუშაოები სტუდენტებისათვის და დაწესდეს მინიმალური ანაზღაურება 3 ლარის ოდენობით;
 2. დამატებით აცხადებს რომ აუცილებელია შრომით კოდექსში განისაზღვროს კვირაში სტუდენტების სამუშაო საათების მაქსიმალური ზღვარი 20 საათის ოდენობით;
 1. 5.            საგარეო საქმეთა კომიტეტი

გამომდინარე იქიდან, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, კონკრეტულად კი საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში არის დაძაბული პოლიტიკური ვითარება, მიზანშეწონილად მივიჩნევთ ვიმუშაოთ ამ რეგიონში ახალგაზრდული გაერთიანების შექმნაზე, რომელიც მიმართული იქნება როგორც ქვეყნებს შორის, ასევე ქვეყნებში არსებული შიდა პრობლემების მოგვარებასა და სტაბილიზებაზე დიპლომატიური, ცივილიზებული მეთოდებით. მოკავშირე ქვეყნებს შორის დამყარდება ახლო პოლიტიკური, სოციალური, სპორტული და კულტურული ურთიერთობები.

აღნიშნული დადგენილება მიღებული იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ზუგდიდში:

კომიტეტის წევრები: ზაქრო ჩხეტიანი, ანა კალანდია, ნათია პერტია, თამარ ღაჭავა, ნიკა ყორშია, მირანდა ბეჭვაია, გიორგი პირველი, იმედი თოდუა, ანა ქობალია, ანა გაბისონია, ცოტნე შამათავა, რამაზ ჯღამაია, ოქსანა სორდია, ანიკა წყაროზია, ნიკოლოზ თორდია, მარიამ შეროზია, თამუნა კოდუა, თიკო ლაგვილავა, ირაკლი გულუა, თამუნა იზორია

კომიტეტის ხელმძღვანელი: გიორგი აზარიაშვილი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოთქვამს წუხილს ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობის არქონასთან დაკავშირებით;

გამოხატავს უკმაყოფილებას იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ სომეხი და აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები იღებენ არასწორ  ისტორიულ განათლებას;

გამოხატავს სინანულს, რომ მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია არ ექვემდებარება საერთაშორისო კონტროლს;

აცნობიერებს, რომ აზერბაიჯანელი, სომეხი და ქართველი ხალხების სულიერი მამების აზრს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხალხის ცნობიერების ჩამოყალიბებაში;

მხედველობაში იღებს იმ ფაქტს, რომ აზერბაიჯანელი და სომეხი ხალხი არ იცნობს ერთმანეთის კულტურას, ღირშესანიშნაობებსა და ისტორიულ ძეგლებს;

შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ აფხაზ, ოს და ქართველ ახალგაზრდებს შორის გაწყვეტილია კავშირი, გამომდინარე აქედან ისინი არ იცნობენ და  დღითი-დღე შორდებიან ერთმანეთს;

გამოხატავს სინანულს, რომ ოსი და აფხაზი მოზარდები არ იცნობენ ქართველი ახალგაზრდების ცხოვრების წესს, მათ შემოქმედებას, მიღწევებსა და წამრატებებს.

ზემოაღნიშულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მოუწოდებს საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ახალგაზრდებს სამხრეთ კავკასიური გაერთიანების შექმნის შესახებ;
 2. გამოთქვამს სურვილს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციათა დახმარებებით შეიქმნება მეცნიერული ჯგუფები სომეხი და აზერბაიჯანელი ისტორიკოსების მონაწილეობით, რომლებიც ერთობლივად დაწერენ რეალურ და ობიექტურ ისტორიას;
 3. საჭიროდ მიიჩნევს ევროკავშირისა და გაეროს სადამკვირვებლო წარმომადგენლების მისიას მთიანი ყარაბაღის რეგიონში;
 4. დარწმუნებულია, რომ ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი სასულიერო წინამძღვრების ხშირი შეხვედრები ხელს შეუწყობს  მათი ურთიერთობების მოგვარებას;
 5. მხარს უჭერს, რომ სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდებს შორის გაიმართოს სპორტული ჩემპიონატები, ინტელექტუალური თამაშები, კულტურული საღამოები, კონფერენციები და გასართობი ღონისძიებები;
 6. აქვს მოლოდინი რომ მოხდება ქართველი, ოსი და აფხაზი ახალგაზრდების ინტენსიური შეხვედრები და გაღრმავდება თანამშრომლობა;
 7. მიესალმება ინტეგრაციას ქართველ, ოს და აფხაზ ახალგაზრდებს შორის, რომელიც ითვალიწინებს ამ რეგიონებიდან ახალგაზრდების გადმოყვანას, მათ ჩართვას კულტურულ, ტურისტულ და გასართობ ღონისძიებებში;

6.            განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი

საქართველოში განათლება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია, ამასთანავე საკმაოდ აქტუალურია მაღალი კლასის (მესამე საფეხურის) მოსწავლეების თემა, რომლებმაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება თუ რა პროფესიას დაეუფლებიან მომავალში. თანამედროვე პერიოდში არსებულ სტატისტიკას თუ დავაკვირდებით, აშკარად შევამჩნევთ იმ ფაქტს, რომ დღესდღეობით ქვეყანაში პრიორიტეტულია ისეთ საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარება როგორიცაა ეკონომიკა და ბიზნესი, სამართალი, საერთაშორისო ურთიერთობები და ა.შ. თუმცა ყურადღების მიღმა რჩება საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროფესიები, რომელთა აპოპულარულობაც ხშირ შემთხვევაში განპირობებულია ინფორმაცისს ნაკლებობით. პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას რეგიონებში – ძირითადად უნივერსიტეტები ღია კარის დღეებს მხოლოდ ორი-სამი დღის განმავლობაში ატარებენ, შესაბამისად, ყველა დაინტერესებულ პირს არ აქვს საშუალება მიიღოს სრული ინფორმაცია არჩეული პროფესიებისა და დასაქმების პერსპექტივების შესახებ. ამასთან, მოსწავლეები ხშირ შემთხვევაში უპირატესობას ანიჭებენ პროფესიას არა პერსპექტიულობის, არამედ პრესტიჟულობის მიხედვით.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ზუგდიდში:

კომიტეტის წევრები: ნინო გარდავა, კარინა გვილია, მერი ახალაია, გვანცა შელია, მარიამ სიჭინავა, ნიკა შენგელია, ნიკა ჭაჭუა, ანა კვაშილავა, გურანდა ღურწკაია, მარიამ შენგელია, ნოდარ ფარცვანია, გიორგი გვარამია, ბექა მიქავა, ილიკო გოგილავა, ნინიკო მოსია, გვანცა თოდუა, ლაშა ხასაია, გურანდუხტ ბეჭვაია, ლელა დანელია.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ნათია ღვინჯილია.

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოხატავს  უკმაყოფილებას  მოსწავლეების ნაკლები ინფორმირებულობის გამო, სხვადასხვა საბაკალავრო პროგრამებსა და პროფესიებთან დაკავშირებით;

ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საჭირო პროფესიები ყურადღების მიღმა რჩება და ამასთან, პროფესიების არჩევა ხშირ შემთხვევაში ხდება მათი პრესტიჟულობის მიხედვით;

მიესალმება იმ ფაქტს, რომ ხდება მასწავლებლების გადამზადება, მაგრამ აცნობიერებს იმასაც რომ აღნიშნული პროცესი არც ისე მაღალ დონეზე მიმდინარეობს;

იმედს გამოთქვამს, რომ სასწავლო მასალების სისტემაში მოყვანა და დახვეწა, ხელს შეუწყობს აბიტურიენტების ინტერესების გაღრმავებას არაპოპულარულ პროფესიებზე;

გამოთქვამს კმაყოფილებას, რომ საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და მათი საჭირო ინფრასტრუქტურით უზრუნველოფა, ამასთან აცნობიერებს, რომ აღნიშნული პროცესი თითქმის არ მიმდინარეობს მოქმედი სკოლების უმრავლესობაში.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მოუწოდებს მთავრობას, კერძოდ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, შეიქმნას კომისია, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება უმაღლესი სასწავლებლების, ექსპერტების, სამინისტროს წარმომადგენლებისა და სტუდენტებისაგან, რომლებიც განსაზღვრავენ სხვადასხვა პროფესიების მოთხოვნილებებს და იმუშავენებენ ამ მიმართულებით;
 2. მხარს უჭერს, რომ საქართველოს ყველა სკოლაში შეიქმნას საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც ითანამშრომლებს ზემოაღნიშნულ კომისიასთან და დაინტერესებულ პირებს  გააცნობს დეტალურ ინფორმაციას მათთვის საინტერესო პროფესიების პერსპექტივების შესახებ;
 3. რეკომენდაციას უწევს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, რომ შეიქმნას საინფორმაციო ბლოგი, სადაც განთავსებული იქნება სხვადასხვა სახის ინფორმაცია დაინტერესებული პირებისათვის აღნიშნულ საკითხთან დაავშირებით და კითხვა-პასუხის რეჟიმში განხორციელდება იდეების გაცვვლა და დამატებითი ინფორმაციის მიღება;
 4. იმედს გამოთქვამს, რომ მოხდება სკოლების საჭირო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა მაღალ დონეზე;
 5. გამოთქვამს სურვილს, რომ გაიზარდოს მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით განხორციელებული პროექტების სიხშირე და ხარისხი;

 

 

7. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი 

საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს შემუშავებული აქვს საგანგებო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მზრუნველობა მოკლებული, ობოლი ბავშვები, ან ბავშვები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან ღებულობენ სხვადასხვა დახმარებებს. Pრობლემა თავს იჩენს მას შემდეგ, რაც ბავშვებს 18 წელი შეუსრულდებათ, რადგან სახელმწიფო ყველანაირ ვალდებულებას იხსნის სრულწლოვან მოქალაქეზე, მიუხედავად იმისა, რომ ის მზრუნველობა მოკლებულია. რა უნდა ქნან ამ ბავშვებმა სრულწლოვან ასაკს მიღწევის შემდეგ იმდენად, რამდენადაც მათ არ გააჩნიათ პროფესიუალი კვალიფიკაცია? სად დასაქმდებიან ეს ბავშვები,  როგორ მოხდება მათი ადაპტირება საზოგადოებასთან და მათ მიერ არჩევანის ჯანსაღი ცხოვრების სასარგებლოდ გაკეთება.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ზუგდიდში

კომიტეტის წევრები: ლერი კაკაშვილი, მიხეილ ჩხეტია, ლანა სართანია, ცირა ჭილაია, ნათია გვაჯაია, ქრისტინა ზარანდია, ლანა თოდუა, ნინო მარკოზია, ნატალი კიკალეიშვილი, მერი ხუბუა, ნინო კვეკვესკირი, კესო სორდია, სანდრო ჭითანავა, სოფიო პაპასქირი, მაგდა აკობია, სალომე ჩიქოვანი, თამთა ჩაჩალაშვილი, ელისაბედ თოდუა.

კომიტეტის ხელმძღვანელი: თეონა ხუბუტია

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

აცხადებს, რომ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს არ აქვთ საშუალება მიიღონ საბაზისო,საშუალო და პროფესიული განათლება.

ითვალისწინებს, რომ მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები პროფესიული უნარების არქონის გამო აწყდებიან დასაქმების პრობლემებს.

მხედველობაში იღებს, რომ უმუშევრობისა და უსახლკარობის გამო ამ სეგმენტში დანაშაულის ჩადენის რიცხვი მატულობს.

ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები, რომლებზეც 18 წლის შემდეგ სახელმწიფო დახმარება არ ვრცელდება, თავშესაფრის გარეშე რჩებიან.

გამოვხატავს სინანულს, რომ იზოლირეული ცხოვრების გამო მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს უჭირთ ახალ გარემოსთან შეგუება და საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ყოფნა.

გამოხატავს წუხილს,რომ საზოგადოების მხრიდან ხდება მზრუნველობაკომლებული ბავშვების გარიყვა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

1.      მოუწოდებს, რომ შეიქმნას საოჯახო ტიპის დაწესებულებები, რომლებშიც იცხოვრებენ 18 წელს გადაცილებული მოზრუნველობა მოკლებული ბავშვები.

2. მოითხოვს, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს პროფესიულ სასწავლებლებში მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების სრული დაფინანსება.

3.     დამატებით აცხადებს, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყოს კერძო კომპანიების ჩართულობა მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების სწავლების დაფინანსებაში, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვების დასაქმებას ამავე კომპანიებში.

4. დასაშვებად მიიჩნევს, მოზრუნველობა მოკლებული ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირების მიზნით საოჯახო ტიპის დაწესებულებებში თითო ფსიქოლოგის მიმაგრებას, რომელიც იმუშავებს ამ ბავშვებთან,როგორც ჯგუფურად, ისე ინდივიდუალურად.…

5.     რეკომენდაციას უწევს, რომ მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების მომავლის უზრუნველყოფის მიზნით მათთვის გათვალისწინებული 450 ლარიან დახმარებიდან ყოველთვიურად შეენახოს 50 ლარი ანაბრის სახით (როელსაც ისინი გამოიყენებენ 18 წლის შემდეგ და საკუთარ განათლებას მოახმარენ).

Advertisements
Posted in რეზოლუციები | Leave a comment

ქუთაისის რეზოლუციები

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

დადგენილება №8

ქალაქი ქუთაისი

1.            დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლტიკის კომიტეტი

საქართველოში არსებობს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მექანიზმები, მაგრამ მაინც ძალიან ხშირია საავტორო უფლებების დარღვევის შემთხვევები, რაც უარყოფითად აისახება საქართველოს ეკონომიკურ და კულტურულ განვითარებაზე. განსაკუთრებით ხშირია ამ ტიპის კანონდარღვევები ინტერნეტ სივრცეში შოუბიზნესთან მიმართებაში. ეს ყოველივე მძიმე დარტყმას აყენებს საქართველოს ეკონომიკას.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ქუთაისში:

კომიტეტის წევრები: დავით ხურციძე, მარიამ არაბიძე, ხატია ხორგუაშვილი, ნინო ზაქარაშვილი, კონსტანტინე აგიაშვილი, ზურა კიკვაძე, ცოტნე ჭანტურიძე, გიორგი ხუბუკელაშვილი, ვალერი ფორჩხიძე, ნინო სვანაძე, ნარი ტყეშელაშვილი, მარიამ ლეჟავა, გიორგი ჭელიძე, მურთაზ ფურცხვანიძე.

კომიტეტის თავმჯდომარე: შალვა საბაური

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოში საავტორო უფლებების არასათანადოდ დაცვის გამო;

ითვალისწინებს, რომ საქართველოში არსებული კანონმდებლობა მოცემულ თემატიკაზე არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს;

მხედველობაში იღებს, რომ ინტერნეტ სივრცეში არსებული კანონდარღვევები განიცდის სასჯელაღსრულების მწვავე დეფიციტს;

ღრმად სწამს, რომ მოცემული სახით საავტორო უფლებების დარღვევები იწვევს შოუბიზნესის განუვითარებლობას, რაც უარყოფითად აისახება ეკონომიკის განვითარებაზე;

აანალიზებს, რომ ამ ტიპის დანაშაულის ერთ-ერთი მიზეზს წარმოადგენს მოსახლეობაში ინფორმაციის ნაკლებობა აღნიშნულ თემატიკაზე;

მხედველობაში იღებს, რომ შოუ ბიზნესის განუვითარებლობა განაპირობებს მატერიალური ინტერესის ნაკლებობასა და შესაბამისად თავისუფალი კონკურენციის დეფიციტს მოცემულ სფეროში;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. ამტკიცებს, რომ გადაიხედოს საქართველოს კანონმდებლობა აღნიშნულ თემატიკაზე და მოხდეს მისი ადაპტირება საერთაშორისო სტანდარტებთან;
 2. ადგენს, რომ გამკაცრდეს სანქციები საავტორო უფლებების დარღვევის ნებისმიერ შემთხვევაში;
 3. მოითხოვს, რომ შემოღებულ იქნას ინტერნეტ სამართლის ცნება და დაიწყოს მის საკანონმდებლო ფუნდამენტზე მუშაობა;
 4. ავალდებულებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, შექმნას მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც გააკონტროლებს ინტერნეტში საავტორო უფლებების დარღვევის ფაქტებს;
 5. რეკომენდაციას უწევს საქართველოს მთავრობას, რათა მოახდინოს მოსახლეობის ინფორმირება კანონის გამკაცრებასთან დაკავშირებით;
 6. აღნიშნული დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე;

1.            განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი

საქართველოს განათლებისა  და მეცნიერების სამინისტრო არაერთ რეფორმას ატარებს ქვეყნის განათლების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით,  თუმცა  ქართულ სკოლებში ჯერ კიდევ არსებობს მრავალი პრობლემა, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. ერთ–ერთ ყველაზე წარმატებულ და ეფექტურ რეფორმად ითვლება საქართველოს კერძო და საჯარო სკოლებში საატესტატო გამოცდების შემოღება. რეფორმას მოჰყვა დადებითი და უარყოფითი გამოხმაურებები, რომელიც ძირითადად მოსწავლეთა მზაობას და სკოლებში განათლების დონეს ეხება.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ქუთაისში:

კომიტეტის წევრები: სალომე გოგიაშვილი, სალომე გრძელიძე, მარიამ ბურჯანაძე, ადა სამყურაშვილი, მედეა ლეჟავა, ლელა ნიშნიანიძე, ბელა ნიშნიანიძე, ქეთევან ჯალამბერიძე, მედეა ჩოგოვაძე, ნინი მარგალიტაძე, ნანო ლომინაძე, გიორგი ჩაკვეტაძე, მარიამ გუბელაძე, სანდრო ძოძუაშვილი, მარგალიტა მიქაუტაძე, ნიკოლოზ კუბლაშვილი, თამთა სვინტრაძე.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ქეთევან ჩიტაშვილი; კომიტეტის თანა-თავმჯდომარე: მონიკა მარღანია.

 

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

აანალიზებს, რომ კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა, ცოდნის დონე და სწავლის ხარისხზე კონტროლი არის დაბალი;

ხაზს უსვამს, რომ სკოლებში არ არის სწავლების მოქნილი და საინტერესო სისტემა, რაც გამოწვეულია საჭირო რესურსების არქონით ;

გამოხატავს წუხილს, რომ  დამამთავრებელი კლასების ქართველ მოსწავლეებს არ აქვთ საშუალება ძირითად საგნებთან ერთად აირჩიონ მათი მომავალი პროფესიის შესაბამისი საგნები;

გამოხატავს უკმაყოფილებას, საატესტატო და ეროვნული გამოცდების მეტისმეტად რთული სისტემის არსებობის გამო;

განიხილავს, რომ განათლების გეგმის ხშირი ცვლილება იწვევს დაბნეულობას, გაურკვევლობასა და ხალხში ერთგვარი მოუმზადებლობის გრძნობას;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. რეკომენდაციას უწევს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შემუშავდეს სპეციალური საგამოცდო პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს მოსწავლეთა ცოდნის დონეს და რაც თავის მხრივ კლასებში მოსწავლეების რიცხობრივი რაოდენობის პრობლემასაც მოაგვარებს;

შენიშვნა: სწავლის ხარისხის შესამოწმებელი ტესტირება ჩატარდება მე–5 კლასში რის შედეგადაც მოსწავლეები გადანაწილდებიან  მათი დონის შესაბამის კლასებში

 1. მიესალმება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამისნისტროს მიერ შემუშავებულ რეფორმას სკოლების შესაბამისი ინვენტარით მომარაგების შესახებ. თვლის რომ მოსწავლეებისათვის უფრო საინტერესო იქნება საგაკვეთილო პროგრამა თუ კი იგი თეორიულ მასალასთან ერთად დატვირთული იქნება პრაქტიკული ნაწილითაც;
 2. დასაშვებად მიიჩნევს მე–9 კლასის, ანუ ზოგადი განათლების ბაზის დასრულების შემდეგ მოსწავლეებს საშუალება ჰქონდეთ აირჩიონ სწორედ ის საგნები, რომელიც მათთვის საინტერესოა და მათი მომავალი პროფესიისთვის საჭიროა. აღნიშნული ინიციატივის მიღების შემთხვევაში მოსწავლეებს აღარ მოუწევთ კერძო რეპეტიტორებთან გადამზადების კურსის გავლა;
 3. მიიჩნევს, რომ არსებული სისტემის დახვეწის და მოსწავლეებისათვის უფრო იოლი ფორმით მიწოდების მიზნით კარგი იქნება თუ ზოგადი განათლების კურსის (მე–9 კლასის)  დასრულების შემდეგ მოსწავლეები ჩააბარებენ გამოცდებს ყველა საგანში, რის შედეგადაც მიიღებენ საშუალო კურსის დამასრულებელ დოკუმენტს, რაც საკმარისი იქნება პროფესიულ სასწავლებელში ჩასაბარებლად, ხოლო ის მოსწავლეები, რომელთაც სურთ სწავლის გაგრძელება უმაღლეს სასწავლებელში მე–10 კლასიდან მე–12 კლასის ჩათვლით სავალდებულო საგნებთან ერთად ისწავლიან იმ საგნებს, რომელიც მათი მომავალი პროფესიისთვის იქნება საჭირო. მე–12 კლასის დასრულების შემდეგ ისინი ჩააბარებნ 3 სავალდებულო და მაპროფილებელ საგნებს და დამატებით ზოგადი უნარების გამოცდას რაც განსაზღვრავს დაფინანსებას;
 4. აღნიშნავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეფექტურ მუშაობას და ამ სისტემის მკვეთრად გაუმჯობესებას თუმცა თვლის, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუკი საზოგადოებას მიეწოდებოდა ერთი კონკრეტული გაწერილი გეგმა რომელიც ყოველწლიურად არ შეიცვლება, რაც ხალხში დაბნეულობისა და მოუმზადებლობის გრძნობას შეამცირებს;
 5. აღნიშნული დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე;


2.            ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

დღესდღეობით საქართველოში მოსახლეობის უმრავლესობა სოცილაურად დაუცველია, ამიტომ  დიდია სოციალურად დაუცველ სტუდენთა რაოდენობა. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის მაქსიმალური საფასური  2250 ლარს შეადგენს, რომელიც კოლოსალურ თანხას  წარმოადგენს ზემოთ აღნიშნულთათვის; სწორედ ამიტომ, ხშირ შემთხვევაში  მათ არ შეუძლიათ სასწავლო პროცესში ჩაბმა.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ქუთაისში:

კომიტეტის  წევრები: ეკა ჯაოშვილი,მარიკა დეისაძე,მაკა ფურცხვანიძე,ნინო ღურჯია,თათია თოთაძე,სალომე კორძაძე,ილო მანჯარიძე,დათო საკანდელიძე,თიკო ვეკუა,ნინო გიორგიძე,ანო ბაშელეიშვილი,ლიკა სურგულაძე,ნინო კოხრეიძე,თორნიკე ფხაკაძე,ნანი ხანთაძე,გიორგი ავალიანი.

კომიტეტის თავმჯდომარე: გიორგი კვირიკაშვილი.

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:                  

გამოთქვამს წუხილს, რომ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში არ არსებობს მოქნილი სისტემა, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა დაფინანსებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის საკითხს;

ადასტურებს სოციალურად დაუცველ სუდენტთათვის უპროცენტო სესხის არარსებობის ფაქტს;

გამოთქვამს უკმაოფილებას, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას მხოლოდ პროფესიულ სასწავლებლებში;ს

ხაზს უსვამს, რომ ქვეყანაში სოციალურად დაუცველ სტუდენტთათვის არ არსებობს ნახევარგანაკვეთიანი სამუშაოები;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მოუწოდებს ჯამრთელობის დაცვისა და  სოციალური უზრუნველყოფის და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროებს შეიქმნას ფონდი, რომელიც სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს მისცემს უპროცენტო სესხს, ხოლო მის გაცემას ზედამხედველობას გაუწევს სპეციალურად შექმნილი კომისია;
 2.  რეკომენდაციას უწევს მთავრობასა და ადგილობრივ თვითართველობებს შეიქმნას ნახევარგანაკვეთიანი სამუშაოები, რომელშიც პრიორიტეტი მიენიჭება სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს;
 3.  დასაშვებად მიიჩნევს სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლებლებში 50% –იან დაფინანსებას.
 4.  ურჩევს მთავრობას გაატაროს გარკვეული წამახალისებელი ღონისძიებები კერძო სექტორის იმ ნაწილისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა დასაქმებას;
 5. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი იმედს გამოთქვამს,რომ აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრა ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში განათლების დონის ამაღლებას და სოციალურად დაუცველ სტუდენტებისათვის ჯანსაღი გარემო – პირობების შექმნას;
 6. აღნიშნული დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე;

3.            საგარეო საქმეთა კომიტეტი

2012 წლის 21-22 მაისს ჩატარებულ ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე მიღებულ ერთობლივ დეკლარაციაში პირველად ჩაიწერა, რომ საქართველო არის ასპირანტი ქვეყანა და მას ნატოს წევრები განიხილავენ უკვე არა უკრაინასთან, არამედ ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად (იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მონტენეგრო). მნიშვნელოვნია, მოხდეს ბალკანეთის პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთობების დაახლოება, პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება, პრაქტიკული თანამშრომლობა, თავსებადობის გაძლიერება და გამოცდილების გაზიარება, რათა ერთობლივი მიზანი უახლოეს მომავალში განხორციელდეს.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ქუთაისში:

კომიტეტის წევრები: მარიამ მამრიკიშვილი, გიორგი ღულაძე, გიორგი აფაქიძე, გიორგი ცხაკაია, თეკლე ბაბუნაშვილი, თამარ ობოლაძე, ანი ტურაბელიძე, ნინო მერკვილაძე, ქირისტინე ჩიხლაძე, თორნიკე აფრიდონიძე, გრიგოლ კაპანაძე, გიორგი ბურჯალიანი, გიორგი შავრეშიანი, თედო დვალიშვილი, მერი ღამბაშიძე, აკაკი ბრეგვაძე, თამარ დოღონაძე,

კომიტეტის თავმჯდომარე:   ეთერ  ფრუიძე

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოხატავს წუხილს საქართველოსა და ბალკანეთის ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დეფიციტის  გამო, (განსაკუთრებით მაკედონიასთან), რაც გამოწვეულია ერთმანეთის ტერიტორიებზე წარმომადგენლობითი ორგანოების არქონით.

გამოხატავს უკმაყოფილებას საქართველოსა და ბალკანეთის ქვეყნებს შორის სუსტი ეკონომიკური კავშირების  არსებობის გამო, რის გამომომწვევ მიზეზად სავაჭრო ურთიერთობებსა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის სიმცირე სახელდება.

ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ საქართველოსა და ბალკანეთის ქვეყნებს შორის არ ხდება მჭიდრო თანამშრომლობა, გამოცდილების გაზიარება და ერთობლივი ინიციატივების შემუშავება სამართლებრივ, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის საკითხებში.

სინანულს გამოხატავს ქვეყნებს შორის კულტურული და საგანმანათლებლო ურთიერთობების სიმცირის გამო. არ ხდება ერთობლივი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, შესაბამისად მოსახლეობა ვერ ეცნობა პარტნიორ ქვეყნებს.  მცირეა საგანმანათლებლო პროგრამების რიცხვი, რაც თავის მხრივ, აფერხებს ახალგაზრდების ჩართულობას ინტეგრაციის პროცესში.

წუხილს გამოთქვამს საქართველოსა და ბალკანეთის ქვეყნებს შორის არსებული ინფორმაციული დეფიციტის გამო, რაც გამოწვეულია საერთო ისტორიული წარსულის არარსებობით.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

1. მიესალმება იმ ფაქტს, რომ საქართველოს დიპლომატიური კავშირი აქვს დამყარებული მონტენეგროსა და ბოსნია – ჰერცოგოვინასთან, თუმცა არ არსებობს დიპლომატიური წარმომადგენლობები ერთმანეთის ტერიტორიებზე, შესაბამისად, საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ გახსნას საელჩოები ამ ქვეყნების ტერიტორიებზე;

2. ურჩევს საქართველოს მთავრობას ბალკანეთის პარტნიორ ქვეყნებთან აწარმოოს თავისუფალი ვაჭრობა, რისთვისაც, სასურველია არსებობდეს უვიზო რეჟიმი, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის ინვესტიციების მოზიდვას, ეკონომიკური კავშირების ჩამოყალიბებას და ტურიზმის განვითარებას;

3. რეკომენდაციას უწევს ხელისუფლებას უშიშროების, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სფეროებში ურთიერთობების ხელშეწყობასა და გაღრმავებაზე, რათა მოხდეს გამოცდილების გაზიარება, ინფორმაციის გაცვლა და ერთობლივი პროგრამების განხორციელება;

 1. მიიჩნევს რომ, ახალგაზრდები და მათი ურთიერთდამოკიდებულება დიდწილად განსაზღვრავს პარტნიორი ქვეყნების მომავალ ურთიერთობებს, შესაბამისად ახალგაზრდული პარლამენტი მოუწოდებს საერთო საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერისაკენ, კერძოდ: საუნივერსიტეტო თანამშრომლობის, გაცვლითი პროგრამების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და საზაფხულო სკოლების სახით;
 2. ხაზს უსვამს კულტურული ურთიერთობების აუცილებლობას პარტნიორი ერების დაახლოების მიზნით, შესაბამისად, გამოთქვამს სურვილს, რომ ჩატარდეს სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებები, მოეწყოს საქართველოს და ბალკანეთის ქვეყნების დღეები აღნიშნულ სახელმწიფოებში. მოხდეს ეროვნული ღირებულებების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია;
 3. ვარაუდობს, რომ ზემოთჩამოთვლილი მრავამხრივი ურთიერთობების განხორციელების შედეგად ინფორმაციული ვაკუუმი შეივსება, მაგრამ, აქვე გამოხატავს ინიციატივას, რომ ბალკანეთის პარტნიორი ქვეყნების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას უკრაინასთან არსებული გამოცდილება, რაც გულისხმობს ტელე-სიუჟეტებით, მოკლემეტრაჟიანი ვიდეოკოლაჟებით, სტატია პუბლიკაციებითა და ინტერნეტ-რესურსებით საქართველოს პოპულარიზაციას;
 4. აღნიშნული დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე;
 1. 4.            რეგიონალური განვითარების კომიტეტი

იმისათვის, რომ დეპუტატმა  მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში გადაწყვეტილების მიღების პროცედურაში აუცილებელია მისი სხდომაზე დასწრება. ამგვარი ვითარება პრობლემებს ქმნის, მაშინ როდესაც დეპუტატი საპატიო მიზეზით ვერ ახერხებს სხდომაზე დასწრებას, რის შედეგადაც კარგავს შესაძლებლობას დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ქუთაისში:

კომიტეტის წევრები: სალომე კაპანაძე, გვანცა ჭოლაძე, ლეილა ყუბანეიშვილი, მარიამ ხვადაგიანი, ქეთი რობაქიძე, მარიამ ჯინჯიხაძე,ზურა ჯაფარიძე, ნათია ბრეგვაძე, ნიკო ჭანტურია, მარიამ აბაშიშვილი, ლაშა მიქაძე.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ანა გორდეზიანი

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

აანალიზებს, რომ დეპუტატს საპატიო მიზეზის გამო საპარლამენტო სხდომაზე დაუსწრებლად არ აქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს და დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება, რის გამოც ვერ ახერხებს ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას;

ხაზს უსვამს, რომ ყოველი დეპუტატის უკან დგას ამომრჩეველი. ხალხის მიერ მანდატით აღჭურვილი პირის საპარლამენტო სხდომაზე დაუსწრებლობით არ ფიქსირდება ამომრჩევლის პოზიცია, რის გამოც იზღუდება მათი უფლება და ინტერესი;

აცხადებს, რომ დეპუტატები, რომელთაც  ამომრჩეველთან შესახვედრად ხშირად უწევთ რეგიონებში გასვლა, სტიქიური მოვლენების გამო შესაძლოა ვერ დაესწრონ პარლამენტის სხდომას, რის შედეგადაც მათ ერთმევათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ საპარლამენტო სხდომაში;

გამოთქვამს წუხილს, რომ საპარლამენტო სხდომაზე ფიზიკური მდგომარეობის გაუარესების ან ქალი დეპუტატის შემთხვევაში ორსულობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო არ ხდება მათი ჩართვა სხდომის მიმდინარეობასა და გადაწყვეტილების მიღებაში;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 

 1. მიიჩნევს, რომ უნდა მოხდეს ონლაინ რეჯიმის უზრუნველყოფა, რაც დეპუტატებს შესაძლებლობას მისცემს საკუთარი აზრი დაუსწრებლად დააფიქსიროს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით;
 2. დასაშვებად მიიჩნევს, რომ დეპუტატს მიენიჭოს უფლებამოსილება, განსაზღვრულ შემთხვევებში მოახდინოს ხმის მიცემის უფლების დელეგირება მისთვის მისაღებ დეპუტატზე;
 3. მოითხოვს, რომ მკაცრად გაკონტროლდეს დეპუტატთა სხდომაზე დაუსწრებლობის მიზეზ-გარემოებები და შემუშავდეს მარეგულირებელი წესები, რომლის თანახმადაც დეპუტატს მიეცემა უფლება დისტანციურად ჩაერთოს საპარლამენტო მუშაობაში;
 4. საჭიროდ მიიჩნევს, უზრუნველყოფილ იქნას ონლაინ რეჟიმის განსახორციელებლად აუცილებელი პროცედურების თანმიმდევრობა, რაც ხელს შეუწყობს პარლამენტის ეფექტურ მუშაობას;
 5. აღნიშნავს, რომ უნდა მოხდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა ონლაინ ჩართვების უზრუნველსაყოფად;

6.            ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი

საქართველოს შრომის კოდექსში ბოლოდროინდელი ცვლილებები ნაკარნახევი იყო საერთაშორისო სავაჭრო კავშირის (INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION) მიერ, რომელიც გმობდა 2006 წელს საქართველოში მიღებულ კოდექსს, იმაზე მითითებით,რომ მასობრივად ირღვევა დასაქმებულის უფლებები. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მთელი რიგი რეკომენდაციები გათვალისწინებულ იქნა ახალ შრომის კოდექსში, კვლავ რჩება დისკრიმინაციული საფუძვლის მატარებელი მუხლები.  მათ შორის მნიშვნელოვნად პრობლემურია მე–2 მუხლის მე–3 ნაწილი, რომელიც შეეხება საკითხებს მხოლოდ  შრომითი ურთიერთობის დროს და არა მის დაწყებამდე.

 

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ქუთაისში:

 

კომიტეტის წევრები: საბა ფერაძე,ჯუბა მეტონიძე,ლაშა ლანჩავა,ომარი თევდორაძე,ნოდარ მელაძე, დუდანა აბაზაძე,ელგა ნუცუბიძე,თამუნა ხურციკიძე,მარიამ ჯანელიძე,ნინო ლანჩავა,ნინი კეპულაძე,ნიტა ხაჩიძე,ანი სალდაძე,გვანცა ონიანი,მაგდა გაბრიაძე,ლეჟავა მარიამი,მონიკა ტურაბელიძე,ანა ჯიბლაძე,ნინო ძიძიგური,ქრისტინა დვალიშვილი.

კომიტეტის თავჯდომარე: ანი ლორთქიფანიძე

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ ქვეყანაში მოქმედ შრომის კოდექსში არ არსებობს მარეგულირებელი ნორმა, რომელიც აკრძალავს ყოველგვარი სახის დისკრიმინაციას წინასახელშეკრულებლო ეტაპზე;

გამოხატავს სინანულს ისეთი ორგანოს არ არსებობის გამო,რომელიც უზრუნველყოფს მტკიცებულებების მოპოვების პრობლემის აღმოფხვრას და  სუსტი მხარის დაცულობას;

ადასტურებს ფაქტს, რომ საზოგადოება არ არის ინფორმირებული დასაქმებულის უფლებების შესახებ;

 

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მოუწოდებს ხელისუფლებას ცვლილებები შევიდეს საქართველოში მოქმედი შრომის კოდექსის მე–2 მუხლის მე–3 პუნკტში და მასში ასახული საკითხები შეეხოს როგორც შრომით  ურთიერთობებ, აგრეთვე წინასახელშეკრულებლო ეტაპზე მიმდინარე ურთიერთობებსა და დისკრიმინაციას.
 2. ურჩევს საქართველოს ხელისუფლებას ჩამოაყალიბოს ორგანო, რომელიც უზრუნველზოფს დისკრიმინაციულ ფაქტებზე კონტროლს, მტკიცებულებათა მოპოვებაში დახმარებას და სუსტი მხარის დაცულობას.

 

შენიშვნა: აღნიშნული ორგანოს დაკომპლექტდება მოხალისე იურისტებით (პროირიტეტი მიენიჭება სტუდენტებს) რომლებიც დისკრიმინაციული ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში გაატარებს შესაბამის ღონისძიებებს. (მაგ. ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრება).

 1. მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება ყოველგვარი ინფორმაციის გამავრცელებელი საშუალებით, რათა მაქსიმალურად დაცული იყოს მათი უფლებები და ინტერესები.

7. გარემოს დაცვის კომიტეტი

საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში ხდება ხე-ტყის არასწორი პრივატიზაცია. უმეტეს შემთხვევაში ხდება ხე-ტყის გაჩეხვა,რასაც მოსდევს სტიქიური და ეკოლოგიური პრობლემები.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ქუთაისში:

კომიტეტის თავმჯდომარე: სალომე სოფრომაძე,ეკა დვალიშვილი,ნინო ორბელაძე,რუსუდან ქიმერიძე,ანანო ნიქაბაძე,ნათია ლორია,გიორგი ბოჭორიშვილი,ელენე არეშილდი,ნუკა მაღლაკელიძე, მედეა სულაძე, ნანი სირაძე, ნინო ოქროპილაშვილი, ნინო დავითულიანი, მარიამ მოდუაძე, ანანო ფოცხვერია,სალომე ხელაძე,ინა ჩხეტია.

კომიტეტის თავმჯდომარე:  ბესარიონ გორჯოლაძე

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

შეშფოთებას გამოხატავს, იმ ფაქტთან დაკავშირებით რომ,ხე-ტყის არასწორი პრივატიზაციის შედეგად წარმოიქმნება მეწყერ და ზვავ საშიში ზონები;

გამოხატავს წუხილს რომ, ხე-ტყის გაჩეხვის შედეგად ხდება ეროზია;

გამოთქვამს სინანულს რომ,ზიანდება ფაუნა და ფლორა, ხშირ შემთხვევაში ნადგურდება ბევრი ენდემური სახის მცენარე და ცხოველი;

გამოხატავს უკმაყოფილებას ჟანგბადის შემცირების გამო;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 

 1. მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას რომ,მეწყერ და ზვავ საშიშ რაიონებში არ მოხდეს ხე-ტყის პრივატიზაცია;
 2. დასაშვებად მიიჩნევს რომ, მთავრობამ მიიღოს შეზღუდვები: ყოველ შვიდ წელიწადში უნდა გაიჩეხოს არა უმეტეს 1/3(ერთი მესამედი) ტყის ნაწილისა;
 3. მოუწოდებს  ტყის მასივების საკუთრების მქონე პირებს რომ, მოხდეს იმდენივე ახალი იმავე ჯიშის ხის დარგვა, რამდენიც გაიჩეხა;
 4. მხარს უჭერს რომ, ყოველ 10კმ კვადრატზე უნდა გაიჩეხოს არა უმეტეს 5კმ კვადრატისა;
 5. მოითხოვს რომ, ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ მესაკუთრემ აწარმოოს ფლორისა და ფაუნის აღწერა და ანგარიშ ვალდებული იყოს შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებთან.

8. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტი

თავისუფალი დროის მიზანშეწონილად გატარების პრობლემა, მწვავედ დგას ქართულ რეალობაში. თავისუფალი დროის ორგანიზება ითვალისწინებს თამაშების, სპორტული, კულტურული ღონისძიებების, გართობის სწორად დაგეგმვასა და მუშაობას გარკვეულ წრეებში. თავისუფალი დროის პროგრამების არ არსებობა, ხელს უშლის მოზარდებს თავისუფალი დროის  ნაყოფიერად გატარებაში.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის მიერ ქალაქ ქუთაისსში:

კომიტეტის წევრები: მარიამ ბენიდზე, დავით გრძელიშვილი, ეკატერინე იობიდძე, ბექა ცხვედიანი, გიორგი მშვილდაძე, ნანო სულაკაძე, ანი ღვინიანიძე, ქრისტინე ლომიძე, თორნიკე ჩაკვეტაძე, ლევან ყიფშიძე,  გოგა გოგელაშვილი, ნათია დემეტრაძე, ლაშა ბაბუხადია, ანა ქარსელაძე, სოფიო ჯოხაძე, ანანო კელენჯერიძე, მარიამ ჭელიშვილი, გვანცა უგლავა, ნინო ჯინჯიხაძე.

კომიტეტის თავმჯდომარე: თემურ შენგელაია.

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

ღრმა აღშფოთებას გამოთქვამს, სპორტულ და კულტურულ დაწესებულებებში მაღალი ფასების გამო;

უკმაყოფილებას გამოხატავს იმის გამო, რომ  სპორტული და კულტურული აქტივობები არის ნაკლებად პოპულარული ახალგაზრდებში და ამასთანავე არ ხდება სახელმწიფოს მხრიდან პროპაგანდის გაწევა;

ხაზს უსვამს თავისუფალი დროის გატარების ალტერნატიული საშუალებების სიმცირეს;

შეშფოთებულია ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის არამიზნობრივად გამოყენების გამო;

დამატებით აღნიშნავს ზოგიერთი სპორტული და კულტურული ღონისძიებების არაპერმანენტულ ხასიათს;

წუხილს გამოხატავს რეგიონებში სპორტული ინფრასტრუქტურის არქონის ან არსებულის დაბალი ხარისხიანობის გამო.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 

 1. მოუწოდებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, მოზარდთათვის გათვალისწინებულ იქნეს შეღავათიანი ფასები სპორტულ და კულტურულ დაწესებულებებში და ურჩევს კერძო სექტორს დააწესოს გარკვეული ფასდაკლებები ახალგაზრდობისათვის.
 2. მოუწოდებს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, მოხდეს მოზარდთა მაქსიმალური ჩართულობის მიზნით მასმედიისა და სხვა საშუალებების მეშვეობით სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებათა პოპულარიზაცია;
 3. ურჩევს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მაქსიმალურად მოხდეს სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული სახეობების განვითარება, რითაც მოზარდებს ექნებათ მრავალფეროვანი არჩევანის საშუალება თავისუფალი დროის გატარებისათვის;
 4. ადგილობრივ თვითმართველობას რჩევას აძლევს გამართოს სხვადასხვა ღონისძიება მოზარდთა თავშეყრის ადგილებში, რათა მოხდეს ახალგაზრდების დაინტერესება, რაც გამოიწვევს დროის მიზნობრივ გადანაწილებას, რითაც თავიდან არიდებულ იქნება მოზარდთა უსაქმურობა თავისუფალი დროის პერიოდში;
 5. რეკომენდაციას უწევს ადგილობრივ თვითმართველობებს ზოგიერთ სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებს მიეცეს პერმანენტული ხასიათი;
 6. მიმართავს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს რათა თითოეულ რაიონში შეიქმნას მოზარდის თავისუფალი დროის გატარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა და გაუმჯობესებულ იქნას არსებული ინფრასტრუქტურის დაბალი ხარისხიანობა.


Posted in რეზოლუციები | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ლანჩხუთის რეზოლუციები

                                

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

               დადგენილება №9

                  15-16-17 ივნისი,  ქალაქი ლანჩხუთი

 1.   ჯამრთელობის  დაცვისა  და სოციალურ  საკითხთა  კომიტეტი

თანამედროვე  მსოფლიო  ცდილობს  უპასუხოს  იმ  გამოწვევებს,  რომელიც  21-ე  საუკუნის გადაუჭრელ  პრობლემას  წარმოადგენს. ყურადსაღებია  არასრულწლოვნების  საკითხი,  რომლებიც  მზრუნველობამოკლებულ  ბავშვებად  მოიაზრებიან. იქედან გამომდინარე, რომ ისინი არასრულფასოვან გარემოში იზრდებიან, ამ ბავშვების საზოგადოებაში  ინტეგრაცია  ფერხდება და მათი  მხრიდან  დანაშაულის  ჩადენის  ალბათობა  დღითიდღე  იზრდება. ეს ყველაფერი ქმნის მეტად სახიფათო  სურათს, არამარტო  ამ  ბავშვებისათვის, არამედ  მთლიანად  საზოგადოებისთვის.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ლანჩხუთში    

კომიტეტის წევრები: ანა  გურგენიძე, მარიამ მურვანიძე, მარიამ სივსივაძე, ნინო ლეჟავა, ნოდარ სარიშვილი, შოთა აფხაზავა, ეკა ფირცხალაიშვილი, ლია კუკულაძე, ეთერ აფხაზავა, ელგუჯა ჩავლეიშვილი, სოფო თოიძე, ნინო გოგიჩაიშვილი, გიული შავაძე, ნიკა ჩიქოვანი.

 კომიტეტის თავმჯდომარე: გიორგი კვირიკაშვილი.

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:
გამოხატავს უკმაყოფილებას მიუსაფარ ბავშვთა ზუსტი რიცხვის დაუდგენლობის გამო;

ხაზს უსვამს, რომ მიუსაფარი ბავშვები არ არიან უზრუნველყოფილი სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი სადაზღვევო პროგრამით;

გამოთქვამს წუხილს უპატრონო ბავშვთა თავშესაფრების მცირე რაოდენობის გამო;

ხაზს უსვამს მიუსაფარი ბავშვებისათვის განათლების ხელმიუწვდომლობას;

გამოთქვამს ღრმა შეშფოთებას მიუსაფარი ბავშვებისათვის სარეაბილიტაციო ცენტრების არარსებობის  გამო;

აქვს არსებულ თავშესაფრებში უკეთესი პირობების შექმნის მოლოდინი;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მოუწოდებს მთავრობას,  კერძოდ, შრომის,  ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვისა სამინისტროს,  მოხდეს  მიუსაფარ  და  უპატრონო   ბავშვთა  ზუსტი  რიცხვის  დადგენა, რომლის შემდეგაც  მოხდება  მათი  რეგისტრაცია  სოციალურად  დაუცველთა  ბაზაში.
 2. რეკომენდაციას  უწევს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური  დაცვის  სამინისტროს  უზრუნველყოს  მიუსაფარი ბავშვებისათვის სადაზღვევო პაკეტების გადაცემა;
 3. მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს დამატებით გახსნან თავშესაფრები მიუსაფარი ბავშვებისათვის, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი მათი რაოდენობა;
 4. მოუწოდებს განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტროს მიიღოს შესაბამისი ზომები, რათა უპატრონო ბავშვებისათვის საშუალო და უმაღლესი ხელმისაწვდომი გახდეს;
 5. საჭიროდ  მიიჩნევს, უპატრონო  და  მიუსაფარი  ბავშვებისათვის  სარეაბილიტაციო  ცენტრების ამოქმედებას;
 6. მოუწოდებს სახელმწიფოს მთავრობას  გააუმჯობესოს  უკვე მოქმედ ბავშვთა თავშესაფრებში  არსებული პირობები;
 7. იმედს  გამოთქვამს,  რომ  ზემოთაღნიშნული  პრობლემების  აღმოფხვრა  ხელს შეუწყობს  მიუსაფარ  და  უპატრონო  ბავშვთა  ინტეგრირებას  საზოგადოებაში;

2.            ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი

ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებისა და მისი სტაბილიზაციის შენარჩუნებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია უცხოური(არამარტო) ინვესტიციების მოზიდვას და მათ ეფექტურ მართვას სოფლის მეურნეობის დარგში. სახელმწიფოს ხარჯები და ინვესტიციები სოფლის მეურნეობის დარგში მუდმივად უნდა იზრდებოდეს, რადგან ეს დარგი ქვეყნის გრძელვადიანი, საკვების უსაფრთხოების ფუნდამენტია. სახელმწიფო მაქსიმუმს უნდა აკეთებდეს, რომ გლეხი რაც შეიძლება დამოუკიდებელი გახდეს. დღეს ქვეყნის სამუშაო ძალის 50%-ზე მეტი  სწორედ ამ დარგშია დასაქმებული და ამის მიუხედავად, ქვეყნის შიდა პროდუქტის 10%-საც ვერ აგროვებს.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ლანჩხუთში:  

კომიტეტის წევრები: მარიამი ჩხაიძე, როლანდ აბაშიძე, ნინო მშვიდობაძე, თამარ კუკულაძე, მარიამ ურუშაძე, ნანა ტუღუში, თორნიკე ღლონტი, ნანული პატარაია, ქეთი წილოსანი.

 კომიტეტის თავმჯდომარე: გიორგი თელიაშვილი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

შეშფოთებას გამოთქვამს სოფლის მეურნეობის დარგში ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების დაბალი მაჩვენებლის გამო, რასაც განპირობებს:

 • დარგში არსებული მაღალი რისკები,
 •  ცალკეული რეგიონების მიხედვით რესურსების ერთიანი აღრიცხვის ბაზის არარსებობა,

შეშფოთებას გამოთქვამს ბაზარზე არსებულ  გენმოდიფიცირებული პროდუქტების ჭარბ რაოდენობასთან დაკავშირებით;

აღნიშნავს, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების პროცესისათვის სარწყავი არხების გაუმართაობა  ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი ბარიერია;

წუხილს გამოთქვამს, რომ ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტირებული პროდუქციის ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად მაღალია;

დამატებით განაცხადებს, რომ აღნიშნულ დარგში მნიშვნელოვნად დაბალია ფერმერული მეურნეობების რაოდენობა;

წუხილს გამოთქვამს, რომ დღესდღეობით რეალურად გლეხს არ გააჩნია ინფორმაცია ბაზარზე არსებული სიტუაციისა  და ტენდენციებისს შესახებ;

მიიჩნევს, რომ რეგიონების  უმეტეს ნაწილში არსებული ტექნიკა მოძველებულია და დიდი ხანია აღარ აკმაყოფილებს თანამედროვე  სტანდარტებს და მოთხოვნებს;

მხედველობაში იღებს იმ ფაქტს, რომ დღესდღეობით წარმოებული პროდუქცია დაბალი ხარისხისაა და ნაკლებ კონკურენტუნარიანია ფართო ბაზრებზე;

შეშფოთებას გამოთქვამს სოფლის მეურნეობის არასწორი მართვისა და ხანგრძლივი სტრატეგიული გეგმის არარსებობის შესახებ.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლი უნდა დაწესდეს ბაზარზე არსებული გენმოდიფიცირებულ საქონელთან მიმართებაში და მოხდეს ადგილობრივი ნატურალური პროდუქციის ხვედრითი წილის გაზრდა შიდა ბაზარზე;
 2. ურჩევს მთავრობას, ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე მოხდეს სარწყავი და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და თანამდროვე სარწყავი წვეთოვნებით უზრუნველყოფა;
 3. საჭიროდ მიიჩნევს, დაეხმაროს მსხვილ და საშუალო ფერმერებს, მეურნე სუბიექტებს, საკუთარი პროდუქციის პოპულარიზაციაში უცხოურ ბაზრებზე;
 4. მხარს უჭერს, სახელმწიფოს მხრიდან გლეხების უზრუნველყოფას თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური მასალებით, რაც საბოლოო ჯამში გააიაფებს სოფლის მეურნეობაში წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულებას;
 5. საჭიროდ თვლის, შეიქმნას დამოუკიდებელი მობილური ჯგუფები, რომლებიც დროულ, შესაბამის ინფორმაციას მიაწვდიან მეურნე სუბიექტებს ბაზარზე არსებული სიტუაციის შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში ჩაატარებენ ტრეინინგებს.
 6. მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან გლეხების მხარდაჭერას, არა ერთჯერადი სუბსიდირებითა და შემწეობით, არამედ დაეხმაროს გლეხებს ცოდნის მოძიებაში, ინფორმაციის დროულად მიღებასა და შესაბამისად, დამოუკიდებლად მართვის უნარების გაძლიერებაში, რაც საბოლოოდ გლეხების კორპორაციულ ერთობებში გაერთიანებას გამოიწვევს;
 7. საჭიროდ მიიჩნევს, სახელმწიფო ვაუჩერების (დახმარებების) კონცენტრირებულ მართვას სოფლის მეურნეობის დონეზე არსებული პრიორიტეტების მიხედვით;
 8. მიიჩნევს, რომ უნდა შეიქმნას აგრარული პროდუქტების ერთიანი ჩასაბარებელი პუნქტები და მარაგების აღმრიცხველი ერთიანი ელექტრონული ბაზა, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ინტერნეტის საშულებით  ექნება შესაძლებლობა მოიძიოს ინფორმაცია სასურველი აგრარული პროდუქტების ადგილმდებარეობისა და რაოდენობის შესახებ, რის შედეგადაც გამარტივდება ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობა ინვესტორთათვის და არა მარტო მათთვის;
 9. ურჩევს მთავრობას, რეგიონების მიხედვით განსაზღვროს პრიორიტეტული აგრარული პროდუქტები და მიაწოდოს მოსახლეობას შესაბამისი ტექნიკა, ტექნოლოგია და ინფორმაცია;

3.      საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი

დღევანდელი მონაცემებით საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ხელშეკრულებები გაფორმებული აქვს 150 – მდე ქვეყანასთან, აქედან საქართველოს ფარგლებს გარეთ გახსნილია ქვეყნის  47 საელჩო, ხოლო მეორეს მხრივ, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს 49 ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლობა. აღსანიშნავია, რომ ამ სიის გარეთ მოხვდნენ ისეთი ქვეყნები, რომლებიც საქართველოსათვის თანამშრომლობის დონეზე სტრატეგიული მნიშვნელობისაა. ასეთი ქვეყნებს შორისაა მაგალითად ინდოეთი. ზემოთაღნიშნული ვითარება აფერხებს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, იქნება ეს მოქალაქეობრივ თუ სახელმწიფოებრივ დონეზე. ოფიციალური წარმომადგენლობა ამა თუ იმ ქვეყანაში ყოველთვის არის  ინვესტიციების, კაპიტალის, მოქალაქეთა მიმოსვლის გამარტივების და ა.შ გარანტი.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის მიერ ქალაქ ლანჩხუთში:

კომიტეტის წევრები: ირაკლი ბარამიძე, ნათია წილოსანი, რაულ ხერგიანი, თეონა კვაჭაძე, თამუნა წერეთელი, გიორგი ბოლათაშვილი, სალომე ჭეფხოძე, ნათია მშვიდობაძე, მარიამ სანაძე, ანა ფირცხალაიშვილი, თამარ ფირცხალაიშვილი, ანა ბენდელიანი.   

კომიტეტის თავმჯდომარე: თეონა ხუბუტია

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოხატავს წუხილს საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის მოქალაქეობრივ, სახელმწიფოებრივ თუ მთავრობის დონეზე ინტერაქციის ნაკლებობის გამო;

ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ საელჩოს არარსებობა  ექსპორტ–იმპორტის შემცირებას იწვევს საქართველოსა და სხვა  ქვეყნებს შორის;

ხაზს უსვამს, რომ არაპირდაპირი ურთიერთობები ზრდის მოქალაქეობრივ, სახელმწიოფოებრივ თუ სხვა ფინანსურ ხარჯებს;

მხედველობაში იღებს თავისუფალი მიმოსვლის პრობლემას საქართველოსა და იმ ქვეყნებს შორის, რომლებთანაც არ არის ჩამოყალიბებული ოფიციალური დიპლომატიური ურთიერთობები;

გამოხატავს უკაყოფილებას იმის თაობაზე, რომ ნაკლებად მჭიდრო დიპლომატიური ურთიერთობები ქვეყანაში კაპიტალისა და ინვესტიციების შემოდინებას იწვევს;

აცხადებს რომ, ზემოთაღნიშნული პრობლემის გამო იზღუდება იმ მოქალაქეთა უფლებები, რომლებსაც გადაადგილება სურთ ერთი ქვეყნიდან მეორეში;

მიესალმება ქვეყნებს შორის კულტურული ფასეულობების გაცვლას;

უკმაყოფილებას გამოხატავს იმის გამო, რომ ფერხდება სტრატეგიული ურთიერთობები;

გამოთქვამს სურვილს გაკეთდეს უფრო მეტი იმისათვის, რომ მოხდეს სხვა ქვეყნების ჩვენი ქვეყნით დაინტერესება და წარმომადგენლების გამოგზავნა;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

1.  მიიჩნევს, რომ საქართველოს საელჩო უნდა ფუნქციონირებდეს ქვეყნისათვის ყველა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყანაში;

2. რეკომენდაციას უწევს საქართველოს მთავრობას, მოახდინოს ქვეყნების დაჯგუფება რეგიონებად და ამ რეგიონებში გახსნას  ერთი საელჩოს, რომელიც  აღნიშნულ რეგიონს დაფარავს;

3. მხარს უჭერს დიპლომატიური თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმებას საშუალო და დაბალი მნიშვნელობის მქონე ქვეყნებთანაც;

4. მოუწოდებს ქვეყნებს კულტურული, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი აქტივობების ხელშეწყობისკენ;

5. დამატებით აცხადებს იმუშაოს ინდივიდუალურად თანამშრომლობისათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ქვეყნებთან,  რათა მათ შესთავაზოს თანამშრომლობისათვის საჭირო პირობები.

4.            ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი

საქართველოში 2006 წელს მიღებული იქნა ახალი შრომის კოდექსი, რომელმაც 2010 წლისათვის ორგანული კანონის ძალა მიიღო და უფრო წონითი დოკუმენტი გახდა. თუმცა, ახალ კოდექსში სრულყოფილად არ არის დაცული დასაქმებულის უფლებები, სწორედ ამიტომ ძალიან გახშირდა სასამართლო დავები. კოდექსში გათვალისწინებული არ არის სათანადო ნორმები, რომელიც დაიცავს დასაქმებულის უფლებებს, ასევე  რიგი მუხლები დისკრიმინაციულია. ექსპერტთა აზრით იგი არ შეესაბამება საერთაშორისო აქტებით დადგენილ სტანდარტებს და არ ითვალისწინებს სხვა ქვეყნების გამოცდილებას.

აღნიშნული დადგენილება მიღებული იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ლანჩხუთში

კომიტეტის წევრები: მარიამ სიხარულიძე, ლანა იმნაძე, თათია გორგილაძე, ანი ღლონტი, ირა ფირცხალაიშვილი, სოფო ჩახვაძე, ხატია ზღულაძე, ირაკლი ხვიჩია, ქეთი მარშანიშვილი, სალომე ხვიჩია, თეონა ფაცურია, ანი ხიტირი, სოფო ჯორბენაძე, თამუნა სულაბერიძე.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ანი ლორთქიფანიძე

საქართველოს ახალგაზრდულია პარლამენტი:

ხაზს უსვამს, რომ შრომის კოდექსი ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებულის ინტერესებისა და უფლებების დაცვას;

სრულიად შეშფოთებულია, რომ კოდექსის მიხედვით შრომითი ურთიერთობის მოშლა შესაძლებელია ერთ–ერთი მხარის ინიციატივით და არ არის გაკეთებული მითითება იმის თაობაზე, თუ რა მიზეზით შეიძლება მოხდეს გათავისუფლება. შესაბამისად დამსაქმებელს ექმნება თავისუფლება, უსაფუძვლობის შემთხვევაშიც მოახდინოს შრომითი ხელშეკრულების მოშლა;

გამოხატავს სინანულს, რომ დასაქმებულს არა აქვს უფლება მოითხოვოს ახსნა–განმარტება გათავისულების,  ან სამსახურში არმიღების თაობაზე;

გამოთქვამს სურვილს, რომ დასაქმებულს შრომის ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში მიეცეს გაფრთხილება და დაუწესდეს გამოსაცდელი ვადა (ეს ვადა განისაზღვროს დამსაქმებლის მიერ);

გამოთქვამს წუხილს, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაოს პირობები განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით;

გამოხატავს უკმაყოფილებას, რომ საზოგადოება ნაკლებად ინფორმირებულია შრომითი უფლებების შესახებ;

ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ რეგიონებში არ არსებობს ისეთი ორგანო, რომელიც უფასო კონსულტაციას გაუწევს საზოგადობას, დაეხმარება მტკიცებულებათა მოპოვებაში და კონტროლს გაუწევს დასაქმებულთა შევიწროვების ფაქტებს;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. ურჩევს ხელისუფლებას შეიტანოს შრომის კოდექსში ცვლილებები, რომლებიც მეტ გარანტიას მისცემენ დასაქმებულს;
 2. მოუწოდებს ხელისუფლებას შეცვალოს შრომის კოდექსის 38–ე მუხლის 1–ლი ნაწილი და მიუთითოს, რომ დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების მოშლა ყოველგვარი მიზეზის გარეშე და მხოლოდ დამსაქმებლის ინიციატივით;
 3. ურჩევს სახელმწიფო ორგანოებს, დასაქმებულის მიერ ხელშეკრულების პირობების არსებითად დარღვევის შემთხვევაში მიეცეს გაფრთხილება, ან განესაზღვროს დამატებითი ვადა (რაც დაწესდება დამსაქმებლის მიერ) და დამსაქმებელი, მხოლოდ, დარღვევის განმეორების ან დამატებითი ვადის უშედეგოს გასვლის შემდეგ იქნება უფლებამოსილი მოშალოს ხელშეკრულება;
 4. მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ დასაქმებულს მიეცეს უფლება სურვილის შემთხვევაში გამოითხოვოს ახსნა–განმარტება დამსაქმებლისგან წერილობითი ფორმით შრომით ურთიერთობის მოშლის,  ან სამუშაოზე არ მიღების თაობაზე;
 5. გმობს, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაოს პირობები განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით და მოითხოვს შრომის კანონმდებლობაში პირდაპირ მიეთითოს ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება;
 6. ურჩევს ხელისუფლებას, მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირებულობა მათი უფლებების შესახებ ინფორმაციის გამავრცელებელი ნებისმიერი საშუალებით;
 7. მოუწოდებს ხელისუფლებას შექმნას შესაბამისი ორგანო, რომელიც რეგიონებში უზრუნველყოფს უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევას, დახმარებას მტკიცებულებათა მოპოვებაში და კონტროლის გაწევას დასაქმებულის შევიწროების ფაქტების შესახებ.

5.            რეგიონული განვითარების კომიტეტი

საქართველო მრავალეთნიკური სახელმწიფოა და ამიტომაც ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემის აქტუალობა 1990-ანი წლებიდან განსაკუთრებით აქტუალური გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ყურადღება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, სერიოზული პრობლემები კვლავ რჩება მოსაგვარებელი სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკის შემუშავების კუთხით, რომლის განხორციელებაც მნიშვნელოვნად შეუწყობდა ხელს დემოკრატიისა და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებას საქართველოში. დღესდღეობით, საკმაოდ აქტუალურია ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენელთათვის თანაბარი საარჩევნო პირობების შექმნა. სხდომაზე გამოიყო ორი მნიშვნელოვანი რეგიონი: ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთ, რადგან ეთნიკურ უმცირესობათა უმრავლესობა ამ რეგიონებში ცხოვრობს. საქართველოში სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიის პროპრიტეტები მოიცავს სახელმწიფო ენის ცოდნასა და გავრცელებას, საინფორმაციო იზოლაციას და მედიას, პოლიტიკურ და სამოქალაქო მონაწილეობას.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ლანჩხუთში    

კომიტეტის წევრები: როლანდ ჩხაიძე; თამარ ხოფერია; მარიამ ვაჩეიშვილი; ანა ვაჩეიშვილი; ლაშა მოისწრაფეშვილი; ქეთი თევდორაძე; ანა ჯიჯიეშვილი; გიორგი ჭოჭუა; დათო დანიელიანი; ანზორ ოდილავაძე; ლანა როყვა; გიორგი ჯორბენაძე; ამირან წერეთელი; პაპუნა ფირცხალაიშვილი.

 კომიტეტის თავმჯდომარე: ნათია ღვინჯილია.

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:
გამოხატავს უკმაყოფილებას  ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისათვის შექმნილ  საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით;

აღნიშნავს, რომ არსებული მდგომარეობა არ ითვალისწინებს თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფას;

გამოთქვამს შეშფოთებას ეთნიკური უმცირესობებისათვის ენის ბარიერის გამო შექნილ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც ხელს უშლის არჩევნების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღებას;

ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები განიცდიან არჩევნების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობას;

გამოთქვამს წუხილს წინასაარჩევნო კამპანიისას, არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების მხრიდან ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ნაკლები აქტიურობის გამო;

ხაზს უსვამს ინსტიტუციონალური სახელმწიფო უწყების არარსებობას, რომელიც მოაგვარებს ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით წამოჭრილ პრობლემებს;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მოუწოდებს მთავრობას, კერძოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და სომხეთისა და აზერბაიჯანის საელჩოებთან თანამშრომლობით მომზადდეს, ითარგმნოს შესაბამის ენებზე და გავრცელდეს საარჩევნო კანდიდატთა წინასაარჩევნო პროგრამა და კენჭისყრის დღის პროცედურების ამსახველი მასალა;
 2. რეკომენდაციას  უწევს  საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას,  საარჩევნო ბიულტენები ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში დაიბეჭდოს ქართულ, სომხურ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენებზე, (მთელი ინფორმაცია მოთავსდეს ერთ საარჩევნო ბიულეტენში და არა ცალ-ცალკე);
 3. იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი უზრუნველყოფს წინასაარჩევნო რგოლების ეთერში გაშვებას შესაბამის ენებზე;
 4. იმედს გამოთქვამს, რომ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები აქტიურად ჩაერთვებიან ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში წარმოებულ წინასაარჩევნო კამპანიაში და თავის მხრივ, უზრუნველყოფენ ამომრჩევეთა სრულყოფილ ინფორმირებულობას;
 5. რეკომენდაციას უწევს საქართველოს მთავრობას, რომ უმცირესობათა პრობლემატიკაზე მუშაობის მიზნთ შეიქმნას ერთი ინსტიტუციონალური წყება, შესაბამისი ფინანსური და ადამიანური რესურსით, რათა უზრუნველყოს სხვადასხვა უწყებებს შორის სრული კოორდნიაციისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. აღნიშნული უწყება იქნება პასუხისმგებელი საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობათა ინტერესებისა და უფლებების დაცვაზე;
 6. იმედს  გამოთქვამს,  რომ  ზემოთაღნიშნული  პრობლემების  აღმოფხვრა  ხელს შეუწყობს  ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო და პოლიტიკურ ინტეგრციას საქართველოში;

6.            არემოს დაცვის კომიტეტი

დღესდღეობით საქართველოში და განსაკუთრებით მის რეგიონებში: გურიაში, სამეგრელოში, აჭარასა და ნაწილობრივ იმერეთის რეგიონში ერთ–ერთ აქტუალურ პრობლემად რჩება ამერიკული თეთრი პეპლის გავრცელება, რომელიც დიდ ზარალს აყენებს საქართველოს სოფლის მეურნეობასა და ზოგადად გარემოს.

პეპლის ეს სახეობა საქართველოში 1976 წლიდან განსაკუთრებით აქტიურად გავრცელდა. ის დიდ ზიანს აყენებს მცენარეულ საფარს და შესაბამისად, ეკონომიკურად ზარალის მომტანია საქართველოს მოსახლეობისათვის. ეს პრობლემა აისახება მოსავლიანობის ნაკლებობითა და ენდემური ჯიშების განადგურებით,  ასევე  ადამიანს უქმნის საყოფაცხოვრებო დისკომფორტს. ამერიკული თეთრი პეპელა საკვებად ძირითადად იყენებს მცენარის ფოთოლს და მის გადაშენებას უწყობს ხელს.

აღნიშნული რეზოლუცია მიღებულ იქნა  ქალაქ ლანჩხუთში საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ლანჩხუთში

კომიტეტის წევრები: თაკო კუკულაძე, რეზი ჩხაიძე, გიორგი ხურციძე, გიორგი ცეცხლაძე, ალეკო გვარამია, სალომე ჯორბენაძე, კოტე ხოფერია, ნინო  ჩხაიძე, ნათია ჩხაიძე, ირინა მგელაძე, ანნა ბუცი, მზია ჩხარტიშვილი, სოფიკო გურგენაძე, ლევან მახარაძე, ვასილ ჩხარტიშვილი, ქეთი მოქია, მარი ბერიძე, რამინი ქურიძე, გიგი კილაძე, იური საჯაია, ლადო ქურიძე, ვაჟა გობრონიძე, რატი იმნაძე, გიორგი ხერგიანი.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ბესარიონ გორჯოლაძე

საქართველოს ახალგაზრდული პალამენტი:

გამოთქვამს უკმაყოფილებას  იმის შესახებ, რომ არ ტარდება საკმარისი ღონისძიებები ზემოთაღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად;

აცნობიერებს, თუ რამდენად  დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული ამერიკული პეპლის სახეობის  განადგურება;

მიესალმება სხვა ქვეყნების გამოცდილებას ამ სფეროში და დიდ სურვილს გმოთქვამს გაიზიაროს ეს ცოდნა კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაში;

გამოხატავს უკმაყოფილებას ამერიკული პეპლების მიერ გამოწვეული ფლორისა და ფაუნის პრობლემებთან დაკავშირებით;

შეშფოთებას გამოთქვამს ამერიკული პეპლის შედეგად სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის განადგურების გამო;

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მოუწოდებს მთავრობას, რომ მოსახლეობას დროულად მიეწოდოს ინფორმაცია ამ მავნებელი მწერის შესახებ;
 2. რეკომენდაციას უწევს მოსახლეობას დაურიგდეს შესაწამლი პრეპარატები, რათა თითოეულმა მოსახლემ ინდივიდუალურად შეძლოს პრობლემასთან დროულად გამკლავება.
 3. რეკომენდაციას უწევს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რაიონულ დონეზე შექმნას შემწამვლელი ჯგუფები, რომლებიც აქტიურად დაეხმარებიან მოსახლეობას ამ პრობლემის აღმოფხვრაში;
 4. მოითხოვს, გარემოს დაცვის სამინისტრომ გაითვალისწინოს სხვა ქვეყნების გამოცდილება ექსპერიმენტული თვალსაზრისით და შემოიყვანოს „ჩინური ფუტკარი“, რომელიც მოახდენს ამ მავნებლების განადგურებას;
 5. ამტკიცებს რომ, აუცილებელია სამეცნიერო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც შექმნის დღევანდელთან შედარებით უფრო ეფექტურ პრეპარატს.

7.            სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი

ბოლო პერიოდში მოზარდთა დაპირისპირებამ მასშტაბური სახე მიიღო. საზოგადოება პროტესტს გამოთქვამს, სახელმწიფო კი დანაშაულთა რიცხვის შესამცირებლად გარკვეულ ზომებს იღებს, თუმცა, ამის მიუხედავად, მოზარდებში ძალადობის ფაქტები დღითიდღე მატულობს. ამას მოწმობს სტატისტიკური მონაცემები: 2003 წელს ავჭალის არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში 25 ბავშვი იყო, 2009 წელს კი 160 ზე მეტი არასრულწლოვანი იხდიდა სასჯელს.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ლანჩხუთში

კომიტეტის წევრები: რატი მურვანიძე, ალექსანდრე მურვანიძე, ანი ჩიტიძე, თამო ჩიტიძე, ანი როყვა, მამუკა კუპრაძე, სერგო წილოსანი, მურმან იმნაძე, მიხეილ გოგიჩაიშვილი, გიორგი ცინცაძე, თორნიკე ჯინჭარაძე, გიორგი თევდორაძე, მარიამ გურგენიძე, თამუნა სიხარულიძე.

კომიტეტის თავჯდმარე:  გიორგი აზარიაშვილი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოთქვამს წუხილს, რომ ოჯახში არსებული მდგომარეობა შეიძლება გახდეს ბავშვზე როგორც აგრესიის, ასევე მისი, როგორც მოძალადედ ჩამოყალიბების მიზეზი;

გამოხატავს უკმაყოფილებას, რომ სკოლებში საკმარისად არ არის დაცული ბავშვთა უფლებები და ხდება მათი როგორც სიტყვიერი, ასავე ფიზიკური შეურაცხყოფა მასწავლებელთა მხრიდან;

ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ქუჩა დღევანდელ რეალობაში არის აგრესიის გამოვლენის მთავარი ადგილი;

გამოხატავს სინანულს, რომ არ ხდება მასობრივი კონტროლი ცივი იარაღის შეძენა-ტარებაზე;

აანალიზებს, რომ კომპიუტერთან მოზარდის ხანგრძლივი ურთიერთობა იწვევს ფსიქოლოგიურ ცვლილებებს, ზრდის აგრესიულ დამოკიდებულებას ირგვლივ მყოფთა მიმართ და აქცევს მათ არაკომუნიკაბელურ, დეპრესიულ ადამიანად;

აცნობიერებს, რომ ახალგაზრდის პიროვნებად ჩამოყალიბებაში დიდი როლი აკისრია რელიგიას;

აცხადებს, რომ მოზარდზე ცუდად მოქმედებს ციხის გარემო, მსჯავრდებულს აყენებს ფსიქოლოგიურ და სულიერ ტრამვას და არ იძლევა მოზარდის გამოსწორების გარანტიას;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. ურჩევს მოზარდთა მშობლებს, რომ ოჯახში არსებული პრობლემატური მდგომარეობა არ შეეხოს  შვილებს და არ იქონიოს მათ ფსიქიკაზე გავლენა.
 2. მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს ჩაატარონ მონიტორინგი, იმის დასადგენად თუ რამდენად არის დაცული ბავშვთა უფლებები ოჯახებში;
 3. ადასტურებს ფაქტს, რომ სკოლებში ხშირია ძალადობის ფაქტები. მოუწოდებს განათლების  და მეცნიერების სამინისტროს, რომ მასწავლებლებს მკაცრად განესაზღვროთ თავიანთი უფლება-მოვალეობები და დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მოხდეს მკაცრი ზომების მიღება;
 4. რეკომენდაციას უწევს ადგილობრივ თვითმართველობას განავითაროს გასართობი ინფრასტრუქტურა. ამასთანავე მოუწოდებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს შექმნას დამოუკიდებელი ახალგაზრდული სატელევიზიო არხი და ჟურნალი, სადაც გაშუქდება საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული მოზარდებისთვის საჭირო და საინტერესო პროგრამები, აქციები, ასევე ახალგაზრდული თამაშები და ტურნირები;
 5. მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ გაიზარდოს ფულადი ჯარიმები და მაქსიმალურად შეიზღუდოს ცივი იარაღით ვაჭრობა;
 6. რეკომენდაციას უწევს მოზარდთა მშობლებს, აკონტროლონ შვილების საქმიანობა კომპიუტერთან და მოხმარების ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში. ამასთან იზრუნონ შვილებისათვის ალტერნატიული გასართობი საშუალებების მოძიებასა და შეთავაზებაზე;
 7. გამოთქვამს წუხილს, რომ სკოლაში აღარ ისწავლება რელიგია. ეკლესიასთან სიახლოვე დაეხმარება მოზარდს სულიერი სიმშვიდის მოპოვებაში, ეკლესია ამცირებს ძალადობის მოტივს ადამიანში;
 8. დასაშვებად მიიჩნევს, რომ მსუბუქი დანაშაულის ჩამდენი მოზარდები, გარკვეული ხნის განმავლობაში გაიგზავნონ მონასტერში, რათა იქ გაიარონ სულიერი რეაბილიტაცია. ასევე შესაძლებელია, რომ მოხდეს მათი დასაქმება საზოგადოებისთვის სასარგებლო სამსახურებში და გაიარონ ინტენსიური სარეაბილიტაციო კურსები ფსიქოლოგთან.
Posted in რეზოლუციები | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ახალციხის რეზოლუციები

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

დადგენილება №7

18 -19-20  მაისი, ქალაქი ახალციხე

 

 1. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი

ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებისა და მისი სტაბილიზაციის შენარჩუნებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია ცალკეული რეგიონების რეაბილიტაციას, რეგიონული პროგრამების დამუშავებასა და მის რეალიზაციას, რომლის ხელშეწყობა სახელმწიფოს ძირითადი მიზანი უნდა გახდეს.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ახალციხეში:   

კომიტეტის წევრები: შოთა თელიაშვილი, მარი მიქელაძე, მარი შეშაბერიძე, შორენა ასპანიძე, ლევან აფციაური, ნიკოლოზ ტატალაშვილი, ანტონ მამულაშვილი, არჩილ ჯაფარიძე, თორნიკე თათოშვილი, ალექსანდრე მელიქიძე, ზაალ ქაფიანიძე, ლაშა ზაზაძე, ვიტალი მინასიანი, თაკო მაჭარაშვილი, სალომე აბულაძე, ლაშა-გიორგი ვარდიძე, თამაზ ბერძენიძე.

 კომიტეტის თავმჯდომარე: გიორგი თელიაშვილი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:
მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში რეგიონებს შორის არსებობს დისპროპორცია ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, რასაც განაპირობებს:

ეკონომიკური განვითარების დაბალი დონე:

ცალკეულ რეგიონებში უმუშევრობის შედარებით მაღალი დონე, რომელიც ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი შემაფერხებელი ფაქტორია;

რეგიონებში სამუშაო ძალის უმეტესი ნაწილი არაკვალიფიციური მუშახელია, რომელზეც სამუშაო ბაზარზე ფაქტობრივად მოთხოვნა არ არსებობს;

გეორგაფიული თუ სხვა მთელი  რიგი ფაქტორების გამო, რეალურად რეგიონებში ბიზნესის განვითარების უკიდურესად დაბალი დონეა;

რეგიონულ დონეზე კრედიტის სიძვირე და ნაკლებად ხელმისაწვდომობა საშუალებას არ აძლევს მცირე(დამწყებ) და საშუალო ბიზნესს საწყის ეტაპზე განავითაროს და წინ წასწიოს ბიზნესი.

რეგიონების  უმეტეს ნაწილში მოძველებული ინფრასტრუქტურის არსებობა, რომელიც დიდი ხანია აღარ აკმაყოფილებს თანამედროვე დადგენილ სტანდარტებს და მოთხოვნებს;

მიუხედავად მთავრობის მცდელობისა, აღჭურვოს დაწესებულებები თანამედროვე ტექნიკითა და აპარატურით, რეგიონებში კვლავ რჩება პრობლემად მათი გამოყენებისათვის საჭირო, სათანადო ცოდნის არარსებობა პერსონალის მხრიდან;

ინვესტიციების მაქსიმალური კონცენტრაცია დიდ ქალაქებზე და მინიმალური ხვედრითი წილი რეგიონებზე;

საგადასახადო პოლიტიკის არაეფექტურობა და მოუქნელობა ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებთან მიმართებაში;

რეგიონულ დონეზე არსებული რესურსების(ინფორმაციის) შესახებ ერთიანი მონაცემთა ბაზის არარსებობა;

სოფლის მეურნეობის არასწორი მართვა და ხანგრძლივი სტრატეგიული გეგმის არარსებობა;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მიიჩნევს, რომ უნდა მოხდეს მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება მცირე ბიზნესის დაგეგმვასა და მართვაში;
 2. ურჩევს მთავრობას, რეგიონებში არსებული ეკონომიკური უთანასწორობის შესამცირებლად წაახალისოს ბიზნესი, კერძოდ ეკონომიკურად დაბალ განვითარებულ რეგიონებში მოხდეს გადასახადების გადავადება მცირე და საშუალო(დამწყები) ბიზნესისათვის 3-დან 5 წლამდე და შესაბამისი პროცენტი დაემატოს აღნიშნული პერიოდის ამოწურვის შემდეგ;
 3. მიიჩნევს, რომ საჭიროა უცხოელი (არამარტო) ინვესტორის მიერ ადგილობრივი მუშახელის დასაქმების შემთხვევაში, სახელმწიფოს მიერ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ხარჯების უზრუნველყოფა;
 4. მიზანშეწონილად მიიჩნევს, თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მცირე ბიზნესის განვითარებისათვის სესხებზე ბანკების წინაშე თავდებობის წესის განსაზღვრას და მის რეალურ განხორციელებას;
 5. მიიჩნევს, რომ უნდა შეიქმნას აგრარული პროდუქტების ერთიანი ჩასაბარებელი პუნქტები და მარაგების აღმრიცხველი ერთიანი ელექტრონული ბაზა, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ინტერნეტის საშულებით  ექნება შესაძლებლობა მოიძიოს ინფორმაცია სასურველი აგრარული პროდუქტების ადგილმდებარეობისა და რაოდენობის შესახებ. შედეგად, გამარტივდება ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობა ინვესტორთათვის და არა მარტო მათთვის;
 6. ურჩევს მთავრობას, რეგიონების მიხედვით განსაზღვროს პრიორიტეტული აგრარული პროდუქტები და მიაწოდოს მოსახლეობას შესაბამისი ტექნიკა, ტექნოლოგია და ინფორმაცია;
 7. ურჩევს მთავრობას, რეგიონებში შეიქმნას საგანმანათლებლო ცენტრებთან ერთად მობილური საკონსულტაციო ჯგუფები, რომლებიც შესაბამისი რეგიონის მოსახლეობას  პერიოდულად მიაწვდიან ინფორმაციას ბაზარზე არსებული ტენდენციებისა და ცვლილებების შესახებ.

2.           საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი

2012 წლის 6 მაისიდან გამწვავდა დავა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიული საკუთრების საკითხზე. კერძოდ, აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები აღარ უშვებენ ქართველ ტურისტებს კომპლექსის ტერიტორიის ნაწილზე, რომელზეც მათი თქმით, აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი ვრცელდება. ორივე მხარე კომპლექსს საკუთარი კულტურისა და ისტორიის ნაწილად მიიჩნევს. ამ მოვლენებს მოჰყვა საკმაოდ დიდი ვნებათა ღელვა ქართულ საზოგადოებაში და ამ პრობლემის მოგვარება ძალიან აქტუალურ საკითხად იქცა.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა ახალგაზრდა პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ახალციხეში:

კომიტეტის წევრები: ანა ზუმბაძე, მარიამ ხაზალაშვილი, თამარ გოგოლაური, გიორგი ჯანაშვილი, ნანა ჩიგოგა, სოფო ლომიძე, გიორგი ხმალაძე, სალომე ყურმაშვილი, სოფო ათოშვილი, გვანცა მარტინენკო, ხატია მოდებაძე, ნინო ჯაოშვილი, სალომე ჭანკვეტაძე, მარიამ ნებაძე, მანანა ჭიჭინაძე, მერამ გელაშვილი, თამარ ბერძენიძე, მარიამ ზუბაშვილი, ლეილა მელიქიძე, სოფო კევლიშვილი.

 კომიტეტის ხელმძღვანელი: ალექსი იასაშვილი

 საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოთქვამს წუხილს, რომ ჯერ კიდევ გადაუჭრელია დავა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, კომპლექსის ტერიტორიულ მიკუთვნებულობასა და კულტურულ წარმომავლობაზე;

გამოხატავს უკმაყოფილებას, რომ დაუდგენელია ზუსტი სადემარკაციო ხაზი, რაც პრობლემის გამომწვევი მთავარი მიზეზია;

ითვალისწინებს შექმნილ სიტუაციას და გამოთქვამს ღრმა შეშფოთებას, რომ საზოგადოება იმყოფება ინფორმაციულ ვაკუუმში, რადგან  არ მიეწოდება ობიექტური ინფორმაცია, რაც იწვევს მის უკმაყოფილებას;

მიიჩნევს, რომ არის აშკარა საფრთხე სიტუაციის შემდგომი გამწვავებისა, რასაც შეიძლება მოჰყვეს საზოგადოებაში ანტაგონისტური დამოკიდებულების გაღვივება;

ითვალისწინებს ფაქტს, რომ დავა დიდი ხნის განმავლობაში მოუგვარებელი რჩება, ასკვნის, რომ პრობლემის მომგვარებელი კომისიები ხისტ და შეუვალ პოზიციებზე დგანან;

გამოთქვამს სურვილს, რომ პრობლემა რაც შეიძლება სწრაფად და მშვიდობიანად მოგვარდეს. მიიჩნევს, რომ მესამე ობიექტური შემფასებელი მხარის არარსებობა მნიშვნელოვნად აჭიანურებს პროცესს;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. იმედს გამოთქვამს, რომ ქართული მხარე უფრო მეტად გააქტიურდება ამ პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებით და რაც შეიძლება სწრაფად მოხერხდება სასაზღვრო ზოლის განსაზღვრა;
 2. მოუწოდებს მთავრობას, რომ მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება მოლაპარაკებების ყველა ეტაპზე;
 3. დამატებით განაცხადებს იმისათვის, რომ  არ მოხდეს სიტუაციის უფრო გამწვავება და საზოგადოებაში უკმაყოფილების გაღვივება. საჭიროა მთავრობასა და საზოგადოებას შორის უშუალო დიალოგი, რათა საზოგადოებამ გააცნობიეროს, რომ ოფიციალურად სადაო ტერიტორია აზერბაიჯანის ტერიტორიული საკუთრებაა და ქართული მხარის შეუვალი პოზიცია ამ შემთხვევაში გაუმართლებელია;
 4. აქვე ურჩევს მომრიგებელ კომისიებს, რომ წავიდნენ უფრო მეტ დათმობაზე, რათა უფრო გაადვილდეს კომპრომისის მიღწევა;
 5. რეკომენდაციას უწევს მესამე მხარის ჩართვას ამ პროცესში, რომელიც გამოიტანს ობიექტურ და მიუკერძოებელ დასკვნას ამ კომპლექსის ისტორიულ-კულტურულ, თუ ტერიტორიულ მიკუთვნებულობაზე;
 6. და ბოლოს ამტკიცებს, რომ პრობლემის შესაძლო გადაწყვეტის გზად შეიძლება მოვიაზროდ სადაო ტერიტორიისათვის სპეციალური სტატუსის მინიჭება, რომლის მიხედვითაც, მხარეები თანაბარი უფლებებით ისარგებლებენ სადაო ტერიტორიაზე;

3.           ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

თანამედროვე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და მზარდი პრობლემაა არაჯანსაღი საკვები და მისით გამოწვეული უამრავი დაავადება. საერთაშორისო სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო პერიოდში იმატა და გაახალგაზრდავდა ბევრი მათგანი. ამ ტენდენციამ ჩვენი ქვეყანაც მოიცვა. სტატისტიკის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის 40 % გულ-

სისხლძარღვთა დაავადების მატარებელია, 8% კუჭ-ნაწლავის, 15% დიაბეტის. დაახლოებით 15%-ს ჭარბი წონა აწუხებს.

განსაკუთრებით საყურადღებოა მოზარდის კვების რაციონი. რას, რა რაოდენობით, სად და როდის მიირთმევს სკოლის მოსწავლე თუ სტუდენტი. ყოველდღიური ცხოვრების პირობები არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოზარდი ჯანსაღად იკვებოს, რაც ,ზემოთ ჩამოთვლილი დაავადებების ნაადრევ ასაკში განვითარებას უწყობს ხელს.
აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ახალციხეში:

თინათინ კაპანაძე, თათია ხმალაძე, ეკატერინე იაძე, ბექა მაისურაძე, ხატია აფციაური, თამარ უძილაური, მარიამ ინასარიძე, მარი როხვაძე, ლევან წიქარიშვილი, ვერა ტაბატაძე, შალვა ტაბატაძე, მარინე მოდებაძე, ნათია სამსონიძე, ცირა ზაზაშვილი, რეზო გელაშვილი, ნათია სამსონიძე, ნინო ჩიტაშვილი, თათია აფციაური, ასმათ იველაშვილი.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ეთერ ფრუიძე . კომიტეტის თანა-თავმჯდომარე: მაია კაჭკაჭაშვილი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოთქვამს წუხილს, ჯანსაღი საკვებისა და მისი ობიექტების სიმცირის გამო სასწავლო დაწესებულებებში. დღევანდელ დღეს მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ექმნებათ პრობლემა ჯანსაღი საკვების მიღებაში;

გამოხატავს უკმაყოფილებას ე.წ „junk food“-თან შედარებით, ჯანსაღ საკვებზე უფრო მაღალი ფასების არსებობის გამო. როდესაც რიგითი მომხმარებელი დგება არჩევანის წინაშე, იგი ირჩევს იაფფასიან და არომატიზატორებით გამდიდრებულ , ნოყიერ, არაჯანსაღ საკვებს და არა ძვირადღირებულ, ნატურალურ პროდუქტს;

ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ხარისხისა და ვარგისიანობის კონტროლის სიმცირის გამო საკვებ ობიექტებზე. მართალია, არსებობს ხარისხის მაკონტროლებელი ორგანოები, მაგრამ ისინი არ ახორციელებენ სისტემატიურ მონიტორინგს, განსაკუთრებით რეგიონებში;

ხაზს უსვამს სახელმწიფოს მხრიდან ახალგაზრდების ნაკლებ ინფორმირებას ე.წ „junk food“-ის მავნებლობასა და ჯანსაღი საკვების უპირატესობაზე. მასმედიის მხრიდან აქტიურად არ ხდება ჯანსაღი საკვების პოპულარიზაცია. რეკლამები არ არის მიმართული არაჯანსაღი საკვების მავნებლობის დემონსტრირებისაკენ, პირიქით, აგიტაცია ეწევა ე.წ „junk food“-ს. სასწავლო დაწესებულებებში მცირეა ტრეინინგები ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ. არ არსებობს წამახალისებელი ღონისძიებები;
გამოხატავს სინანულს სასწავლო დაწესებულებებში „ლანჩის“ კულტურის არარსებობის გამო. დასავლური ქვეყნებისაგან განსხვავებით, საქართველოში ლექციებსა და გაკვეთილებს შორის არ არის გამოყოფილი ლანჩისთვის განკუთვნილი დრო. ახალგაზრდა იძულებულია, 10 წუთიანი შუალედის დროს, აუდიტორიიდან აუდიტორიაში გადაადგილებისას, მიიღოს ნახევარფაბრიკატი;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

1. მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ სასწავლო დაწესებულებებში გახსნას საკვები ობიექტები, რომლებიც მომარაგებული იქნება ჯანსარი პროდუქტით. განსაკუთრებული ყურადღება მიენიჭოს ისეთ დაწესებულებებს, სადაც არ არსებობს ე.წ „ბუფეტები“;

2. რეკომენდაციას უწევს სახელმწიფოს გაატაროს წამახალისებელი რეფორმები ჯანსაღი პროდუქტის მწარმოებლებისადმი – კერძოდ, საშემოსავლო გადასახადების შემცირების გზით. ხოლო ქვეყანაში წარმოებულ  და იმპორტირებულ ე.წ „junk food“-ზე დაწესდეს დამატებითი გადასახადები;

3. იმედს გამოთქვამს, რომ სახელმწიფო მთელი ქვეყნის მასშტაბით შექმნის უფრო მეტ მაკონტროლებელ ორგანიზაციას, რომელიც სისტემატურად განახორციელებს საკვები ობიექტების მონიტორინგს. ასევე დააწესებს წამახალისებელ პრემიებს იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც უფრო ეფექტურად იმუშავებენ;

4. მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა აქტივობების მეშვეობით ახალგაზრდების მეტ ინფორმირებას ე.წ „junk food“-ის მავნებლობასა და ჯანსარი საკვების უპირატესობის შესახებ. მედიის საშუალების განხორციელდეს ჯანსარი ცხოვრების წესის პროპაგანდა. ჩატარდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, რომლებშიც საქართველოს ახალგაზრდობა აქტიურად იქნება ჩართული. სკოლებსა და უნივერსიტეტებში დაინერგოს სასწავლო კურსი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების განათლების დონის ზრდას ამ სფეროში;

5. მიიჩნევს, რომ განათლების სამინისტრომ უნდა შეიტანოს გარკვეული ცვლილებები სწავლის მიმდინარეობის პროცესში და ნაცვლად 10 წუთიანი შესვენებებისა, დანერგოს მინიმუმ 30 წუთიანი „ლანჩ-თაიმი“ , რაც, ხელს შეუწყობს ჯანსაღად კვებას;

4.           ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი

ორსული ქალების, მშობიარეების ან ბავშვის მოვლის გამო დეკრეტული შვებულების ვადისა და ანაზღაურების რაოდენობა მცირეა და ამასთანავე არ არსებობს სამსახურის შენარჩუნების გარანტია.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ  ახალციხეში:

 კომიტეტის  წევრები: სალომე გოგოლაძე, თათია ხმალაძე, თინათინ ბერიძე, სალომე ღამბაშიძე, თამარ გელაშვილი, ანა მეტრეველი, თამარ ზაზაძე, მარიამ სანდროშვილი, თემური ჩილინგარაშვილი, მიხეილ თამარაშვილი, ქეთევან გიორგიძე, გვანცა თათოშვილი, თამარ ბაგინაშვილი, ანი ქაფიანიძე, თამარ კელაპტრიშვილი, ნიკა მიქელაძე, ბადრი გრიგალაშვილი.

 კომიტეტის თავჯდომარე: ანა გორდეზიანი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოხატავს უკმაყოფილებას, რადგან დასაქმებული არ არის დაცული სამსახურის დაკარგვისაგან დეკრეტული შვებულების დამთავრების შემდეგ;

გამოთქვამს წუხილს, რადგან ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობა არის არასაკმარისი, რადგან დასაქმებულს 477 სამუშაო დღიდან უნაზღაურდება მხოლოდ 126 დღე;

გამოთქვამს უკმაყოფილებას, რომ ანაზღაურებადი შვებულების მაქსიმალური ზღვარი არის 600 ლარი;

აანალიზებს, რომ 2007 წლის შემდეგ საშემოსავლო გადასახადი გაიზარდა 8 პროცენტით. ამჟამად შეადგენს 20 პროცენტს, რაც უარყოფითად მოქმედებს ორსულის ფინანსურ მდგომარეობაზე

აცნობიერებს, რომ ადამიანს უწევს არჩევანის გაკეთება შვილსა და სამსახურს შორის, რაც გარკვეულწილად იწვევს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუარესებას, რაც ეწინააღმდეგება ქვეყნის მიერ არჩეულ დემოგრაფიული პოლიტიკის კურსს;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს ცვლილებები შეიტანოს საქართველოს შრომის კოდექსში, რათა დასაქმებულმა 60 კალენდარული დღის მანძილზე მოახდინოს თვითრეალიზაცია. ამ დროის განმავლობაში დასაქმებული შეიძლება განთავისუფლებული იქნეს მოვალეობის შეუსრულებლობის გამო, არგუმენტირებული წერილის საფუძველზე;

 1. რეკომენდაციას უწევს, ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობა გაიზარდოს  126 დღიდან 140 კალენდარულ დღემდე, ხოლო გართულების ან ტყუპების შობის შემთხვევაში 140 დღიდან 160 კალენდარულ დღემდე;
 2. დასაშვებად მიაჩნია, შემცირდეს საშემოსავლო გადასახადი 4%-ით, რის შედეგადაც დასაქმებულს ანაზღაურებიდან დაექვითება 16%;
 3. მხარს უჭერს გაუქმდეს ანაზღაურებადი შვებულების მაქსიმალური ზღვარი 600 ლარის ოდენობით, შესაბამისად, დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება გახდეს ხელფასის პროპორციული;
 4. მიიჩნევს, რომ დემოგრაფიული პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია დასაქმებულს გაუხანგრძლივდეს  ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება და მიეცეს სამსახურის შენარჩუნების გარანტია;

5.           სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა  კომიტეტი

დღესდღეობით საქართველოში მკვეთრად გამოისახა მრავალი საზოგადოებრივი პრობლემა, რომელთა გადაჭრის  გზებზე მუშაობა და დაძლევა ჩვენს უპირველეს მოვალეობად მიგვაჩნია.

სპორტი აქტუალური საკითხია ახალგაზრდობაში, თუმცა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას მრავალი ბარიერი აბრკოლებს. საქართველოში ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია სპორტის წრეზე დასწრების გადასახადის ოდენობა

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ახალციხეში:

კომიტეტის წევრები: თამარ გიორგაძე, ლევან ჩილინგარაშვილი, დიმიტრი გელაშვილი,თორნიკე დეკანოიძე, ლაშა აღოშაშვილი, ხატია გიგოლაშვილი, ჯუნა ჭიღლაძე, ლაშა ნარიმანიშვილი, ლაშა ყირიმლიშვილი, გრიგოლ გვარამაძე,დავით გოზალიშვილი, თორნიკე მაისურაძე, ზურაბ ჩადუნელი,მარიამ კარაპეტიანი, ეთერ თოროსიანი,გრიგოლ ბერგვაძე, ვიტალი ენდელაძე, გიორგი დურგლიშვილი, ვლადიმერ ნებაძე, მარიამ ოთარაშვილი, გოგიტა მაზმიშვილი, ალექსანდრე მაზმიშვილი, გიორგი კაპანაძე.

კომიტეტის თავჯდომარები: ზაალ ტარყაშვილი

 საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოხატავს წუხილს იმის შესახებ, რომ ახალგაზრდების ის კატეგორია, რომელსაც აქვს სურვილი დაკავდეს ამა თუ იმ სპორტის სახეობით, ვერ ახერხებს ამას უსახსრობის გამო;

ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს არაკვალიფიციური მწვრთნელების არსებობაზე;

ხაზს უსვამს ინვენტარის შეზღუდულ რაოდენობას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია გადასახადების ზრდასთან;

გამოთქვამს სინანულს იმის შესახებ, რომ არ არსებობს მწვრთნელების მაკონტროლებელი მონიტორინგის ჯგუფი;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი

 1. მოუწოდებს სახელმწიფოს მოხდეს სოციალურად დაუცველ ფენებზე ფინანსების გამოყოფა;
 2. მოითხოვს მთავრობისაგან შეიქმნას დასაქმებული მწვრთნელების გადამზადება,რათა მოხდეს მათი კვალიფიკაციის ამაღლება;
 3. მიიჩნევს, რომ უნდა მოხდეს სპორტული წრეების სრული ინვენტარიზაცია, რაც თავის მხრივ, გამოიწვევს გადასახადის ღირებულების კლებას;
 4. ურჩევს მთავრობას, შეიქმნას უკვე გადამზადებული მწვრთნელებისათვის მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც გააკონტროლებს მოწოდებული ინვენტარის მიზნობრივად გამოყენებას;

6.           განათლების, მეცნიერების  და კულტურისა

საქართველოში მცხოვრებ  ეთნიკურ უმცირესობებს აქვთ სხავდასხვა პრობლემები: ენის, ქართულ  მოსახლეობასთან ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის კუთხით. აღნიშნული პრობლემა, რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია  და  სახელმწიფოს   დემოკრატიულად განვითარებას უშლის ხელს.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ახალციხეში:

ირინა დათაშვილი; მარიამ ხალაძე; ქეთი ჩილინგარაშვილი;გიორგი ბერიძე; გვანცა კუპრაძე; ასმათ იველაშვილი; სოფიო ბერიძე; მეგი კაპანაძე; პაატა დიანოსაშვილი; ქრისტინე ელიოსიძე; ხატია ზაქროშვილი; ირაკლი მუტაფიანი; გიორგი ლაბაძე; მარიამ ობოლაშვილი; ქეთევან ლომიძე;  სოფიო ტაბატაძე; მეგი კაპანაძე; ამირან სამსონიძე; სოფიო ხითარიშვილი; მარი ჩიტაშვილი; ფრიდონ  კოჭლამაზაშვილი.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ქეთევან ჩიტაშვილი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

ხაზს უსვამს, რომ საქართველოში  კომპაქტურად დასახლებულ ეთნიკურ უმცირესობათა უმრავლესობა არ  ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას, რაც იწვევს გარკვეულ პრობლემებს. სახელმწიფო ენის არცოდნა იწვევს მათ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ნაკლებ ჩართულობას.

გამოხატავს  სინანულს, რომ ეთნიკურ უმცირესობასა  და ქართველ მოსახლეობას შორის არსებობს  გარკვეული სტერეოტიპები, რაც ქმნის დისტანციას და ნაკლებად ხდება ერთმანეთის კულტურისა და ისტორიის უკეთ გაცნობა.

მხედველობაში  იღებს, რომ ეთნიკურ უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ტერიტორიებზე ნაკლებია  ქართულენოვანი ან ორენოვანი მედია საშუალებები, რაც ხელს უშლის   მოსახლეობის მეტად ინფორმირებულობას.

აანალიზებს, რომ ეთნიკურ უმცირესობათა კომპაქტური დასახლება ქმნის წარმოსახვით  საზღვრებს ეთნიკურ უმცირესობასა და ქართველ მოსახლეობას შორის. რის საფუძველზეც იქმნება ზემოთ აღნიშნული პრობლემები.

განიხილავს, რომ ეთნიკური უმცირესობები ხშირად ვერ გრძნობებნ  თავს სრულყოფილ მოქალაქეებად,რაც   ხელს უშლის  მათი მოქალაქეობრივი უფლებებისა და მოვალეობების შესწავლა-გათავისებას.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

1. მიესალმება, საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას, რომელიც ხორციელდება პროგრამა „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ ფარგლებში;

2. რეკომენდაციას უწევს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, უკვე არსებული პროგრამის გარდა მოხდეს უცხოენოვან სკოლებში ქართული ენის საფუძვლიანი შესწავლა, რაც შეიძლება გამოიხატოს დაწყებით კლასებში ქართული ენის სწავლების ვალდებულებით, ხოლო მაღალ კლასებში დაიწყოს  საქართველოს ისტორიის და ხელოვნების შესწავლა ქართულ ენაზე;

3. მხარს უჭერს, სხვადასხვა ღონისძიებების საშუალებით მოსახლეობებს შორის არსებული სტერეოტიპების დანგრევას, ისტორიისა და კულტურის უკეთ გაცნობას. აღნიშნული ღონისძიებები შეიძლება გამოიხატოს: კულტურულ გაცვლით საღამოებში,  შემეცნებით ექსკურსიებში, გაცვლით პროგრამებში, ტრეინინგებსა და მსგავს აქტივობებში. აღნიშნულმა ღონისძიებებმა  განათლებისა  და მეცნიერების სამინსიტროს მხარდაჭერით უნდა მიიღოს ინტენსიური სახე;

4. დასაშვებად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ ეთნიკურად დასახლებულ ტერიტორიებზე უნდა არსებობდეს მეტი ორენოვანი მედიასაშულუალებები, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის უკეთ ინფორმირებას. აღნიშნული ინიციატივა დადებითად აისახება ზემოთ ხსენებულ  სახელმწიფო ენასთან არსებულ პრობლემებზეც;

5. ვინაიდან  ეთნიკური უმცირესობები კომპაქტურად არიან დასახლებული, ნაკლებად უწევთ ურთიერთობა ქართველ მოსახლეობასთან, ახალგაზრდული პარლამენტი თვლის, რომ საჭიროა   მათი მეტად ინტეგრირება, რაც შეიძლება გამოიხატოს იმით, რომ  შედარებით ნაკლებად დასახლებულ სოფლებში ჩასახლდნენ ქართველი დევნილები;

6. მიიჩნევს, რომ  ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში  აქტიური ჩართვა, შეიძლება მოხდეს აღნიშნული რეგიონების  სკოლებში სამოქალაქო განათლების საგნის  ქართულად  ადრეული ასაკიდან შესწავლით, რაც ხელს შეუწყობს მათ,  საქართველოს სრულყოფილ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებას.

7.           რეგიონული განვითარების კომიტეტი

საქართველოში დღესდღეისობით ისევ მწვავედ დგას ამომრჩეველთა ნდობის ფაქტორი ხმის მიცემის დროს. ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის იმის რწმენა, რომ ამომრჩევლის უფლება არჩევანზე, რომელიც ბილეტენზე შემოხაზული კანდიდატურით გამოიხატება, ბოლომდე იქნება დაცული. საჭიროა უფრო ეფექტური გზის მოძიება, რომელიც არჩევნებს უფრო გამჭირვალესა და სანდომიანს გახდის, რაც არჩევნებზე ამომრჩეველთა წასვლის მოტივაციასაც გაზრდის.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა ახალგაზრდა პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ახალციხეში:

კომიტეტის წევრები: დავით ნადირაძე, ბესიკ ზაქროშვილი, თეონა გოზალიშვილი, მერაბი ჩიტაშვილი, თინათინ კოპაძე, ელენე გიორგაძე, ოთარ კურტანიძე, გიორგი მოდებაძე, შალვა გიორგაძე, გიორგი კაჭკაჭიშვილი, თამუნა კაპანაძე, ხატია მაისურაძე, მარიამ პეტროსიანი

 კომიტეტის ხელმძღვანელი: თამუნა ბერიძე

 საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

შეშფოთებას გამოთქვამს ამომრჩეველთა შორის არსებული უნდობლობის გამო საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში;

ადასტურებს, რომ საჭიროა ახალი უფრო ეფექტური საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბება;

აანალიზებს, რომ საჭიროა საზღვარგარეთ, საერთაშორისო საზოგადოებაში დამკვიდრებული თანამედროვე ტექნოლოგიური საარჩევნო სისტემის დანერგვა საქართველოში;

წუხილს გამოთქვამს, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში სათანადოდ არ არის მოწესრიგებული ელექტრონულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკითხები, შესაბამისად ბუჯეტში არ არის გათვალისწინებლი თანხები მსგავსი სისტემის დანერგვისათვის;

მხედველობაში იღებს, რომ ყველა ამომრჩეველს არ აქვს ბიომეტრიული პასპორტი, რაც ხელს უშლის მოწესრიგებული ელექტრონული ბაზების ჩამოყალიბებას;

დამატებით განაცხადებს, რომ საქართველოში არ არსებობს ელ. საარჩევნო სისტემისათვის საჭირო აპარატურა;

ითვალისწინებს, რომ ინტერნეტ სივრცის წვდომა არ არის საქ. ყველა რეგიონში და ინტერნეტ სივრცის უსაფრთხოება შესაძლებელია დაირღვეს ე.წ. „ჰაკერების“ მეშვეობით;

აღნიშნავს, რომ ელექტრონული არჩევნების დროს შეიძლება მოხდეს ტექნიკური გაუმართაობა, რასაც შესაძლებელია მოჰყვეს ამომრჩეველთა ხმების დაკარგვა;

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მიიჩნევს, რომ ელექტრონული საარჩევნო სისტემის დანერგვა საქართველოში აღმოფხვრის საქართველოს მოსახლეობაში არსებულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ უნდობლობის პრობლემას;
 2. ითვალისწინებს, რომ ელექტრონული საარჩევნო სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ნორმებთან მიახლოებას;
 3. მხარს უჭერს იმ აზრს, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში უნდა შევიდეს ცვლილებები, ელექტრონული საარჩევნო სისტემის შესახებ, რათა საქართველოში დაინერგოს ეს სისტემა და გამომდინარე აქედან, გამოიყოს თანხა ახალი სისტემის არჩევნების ჩასატარებლად;
 4.  მოითხვს, რომ საარჩევნო ელექტრონული და უსაფრთხო ბაზების შექმნის მიზნით, სავალდებულო გახდეს  საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის “ID” ბარათის აღება, მიუხედავად იმისა, რომ მოცემული დროისათვის ძველი პირადობის მოწმობას არ აქვს ვადა გასული;
 5. საჭიროდ თვლის, რომ ელექტრონული საარჩევნო სისტემისათვის, საჭირო აპარატურის შესაძენად აუცილებელია სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან გამოიყოს თანხები;
 6. აღნიშნავს, რომ ე.წ. „ჰაკერებისაგან“ ან სხვაგვარი საშიშროებისაგან, რომელიც გამოიწვევს ამომრჩეველთა ხმების კონფიდენციალურობის დარღვევას, საჭიროა ელ. აპარატურის არა ინტერნეტთან, არამედ სპეციალურ ცენტრალურ სერვერთან სატელიტური ინტერნეტ კავშირის საშუალებით დაკავშირება;
 7. რეკომენდაციას უწევს, ტექნიკური ხარვეზების თავიდან ასაცილებლად დამატებითი ელექტრონული წყაროების წინასწარ მობილიზებას;

8.           გარემოს დაცვის კომიტეტი

გარემოზე ზრუნვა ყველა ადამიანის ბუნებითი მოვალეობაა. თუმცა ჩვენ ხშირად შეგნებულად თუ შეუგნებლად ვმოქმედებთ ამ პრინციპის საწინააღმდეგოდ. დღეს 21–ე საუკუნეში დედამიწას საგრძნობლად დაეტყო ჩვენი მავნე ზემოქმედება, რაც ბუმერანგის პრინციპით ჩვენვე უკან დაგვიბრუნდება. ამიტომ საჭიროა პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლა თითოეულმა ჩვენგანმა ამ წუთიდანვე დაიწყოს.  საქართველოში გარემოს დაბინძურების საკითხი ერთ–ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემაა. არ ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემცირება, დახარისხება და გადამუშავება.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ ახალციხეში:

კომიტეტის წევრები: ივანე გოზალიშვილი, ქეთევან კაპანაძე, თამარ ჯაფარიძე, ნინო ერეკლიშვილი, აჩიკო ბუხრიკიძე, ეკატერინე კაჭკაჭიშვილი, თამთა პეტაშვილი, ავთანდილ ლომიძე, მარი ხატიძე, პაატა კეღოშვილი, ბექა ივანიძე, თამაზ თაბაგარი, სალომე ტაბატაძე, ნაზი ქებაძე, გვანცა გოგსაძე, ზურაბ აბდუშელიშვილი, მარიამ მამუკაშვილი, ბექა გოგოლაძე, მარიამ მოსიაშვილი, ქრისტინე ყავრელიშვილი, ნათია ოთნაძე, ირინა მიქაბერიძე, მინდია კაპანაძე, ნაზი ბალახაშვილი.  

კომიტეტის თავმჯდომარე: თამარ ჭალიძე

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

წუხილს გამოთქვამს, რადგან დღესდღეობით საქართველოში საკმარისი დაფინანსება არ არის გარემოს დაცვისათვის, კონკრეტულად კი არ ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემცირების, დახარისხებისა და გადამუშავებისთვის თანხების რაციონალური გადანაწილება;

ხაზს უსვამს ნაგავსაყრელების არასწორ განლაგებას– დასახლებულ პუნქტებთან სიახლოვეს და მათ არასტერილურობას;

გამოხატავს უკმაყოფილებას არასაკმარისი რაოდენობისა და მოუხერხებელი ნაგვის ურნების გამო და აღნიშნავს, რომ ნაგვის ურნები არაინტენსიურად იცლება, რის გამოც ადგილი აქვს ნაგვის დაგროვებას ურნების მიმდებარე ტერიტორიებზე, რაც ანტისანიტარიის წყაროა;

აცნობიერებს, რომ ნაგვის რაოდენობა და მოცულობა დღითიდღე  იზრდება;

გამოხატავს სინანულს საზოგადოების გულგრილ დამოკიდებულებაზე გარემოსადმი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მიიჩნევს, რომ უნდა გაიზარდოს  დაფინანსება გარემოს დაცვის საკითხებზე სამუშაოდ, განსაკუთრებით დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემცირების, დახარისხებისა და გადამუშავებისათვის თანხების რაციონალურ გადანაწილებას;
 2. მოუწოდებს მთავრობას, რომ ნაგავსაყრელები განლაგდეს დასახლებული პუნქტებიდან მოშორებით და შემოისაზღვროს ისინი, გამკაცრდეს დაცვა და მოხდეს მათი სტერილიზაცია;
 3. მიიჩნევს, რომ საჭიროა ნაგვის ურნები  დამონტაჟდეს ყველა დასახლებული პუნქტის ყველა ქუჩაზე და მოხდეს ყოველდღიურად მათი დაცლა. ნაგვის ურნებს შორის მანძილი შემცირდეს 50 მეტრამდე;
 4. რეკომენდაციას უწევს მთავრობას, რომ ნაგვის რაოდენობის შემცირების მიზნით მოხდეს ნაგვის დახარისხება და გადამუშავება, ხოლო იმ ნაგვის დაპრესვა, რომლის გადამუშავებაც არ ხერხდება. ასევე, მოსახლეობას დაევალოს საკუთარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დახარისხება და შესაბამისად მათი გადარჩეული გატანა, კორპუსებთან ახლომდებარე შესაბამის ნაგვის ურნებში გადაყრა;
 5. ამტკიცებს, რომ სავალდებულოა კანონის გამკაცრება და ჯარიმების დაწესება გარემოს დაბინძურებისთვის, ასევე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაუხარისხებლად გადაყრისათვის. ასევე საჭიროა, ინტენსიური საგანმანათლებლო აქციების ჩატარება, რათა საზოგადოება ინფორმირებული იყოს, თუ რა მავნე შედეგები მოჰყვება მათ გულგრილ დამოკიდებულებას გარემოს მიმართ;


Posted in რეზოლუციები | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ბორჯომის სესია- კულტურული საღამო

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი – ბორჯომის სესია

Video | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

ბორჯომის რეზოლუციები

Continue reading

Posted in რეზოლუციები | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

დუშეთის რეზოლუციები

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

დადგენილება №5

27  – 28 – 29 აპრილი, ქალაქი დუშეთი

1. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი

ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში, კერძოდ კი ფერეიდანში, ცხოვრობს ყველაზე დიდი ქართული დიასპორა. ფერეიდნელმა ქართველებმა დაახლოებით 4 საუკუნის განმავლობაში შეინარჩუნეს ქართული ენა, ტრადიციები, ასევე სურვილი ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირისა,  თუმცა დღესდღეობით სხვადასხვა მიზეზთა გამო ზოგიერთ სოფელში ხდება ქართული ენის თანდათანობით დავიწყება.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ დუშეთში

კომიტეტის წევრები: მათე დიდებაშვილი, თამარ ჩიხაშვილი, ვასილ ფოთოლაშვილი, მარიამ ქავთარაძე, ლუკა ხულელიძე, მალხაზ ჯანიაშვილი, დიანა ველთაური, მერი ზანდუკელი,ფიქრია ოდიშელიძე, ნატალია კოზმანიშვილი.

კომიტეტის თავმჯდომარე: თამთა ლომთაძე.

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

ხაზს უსვამს ფერეიდნელი ქართველების დიასპორის მნიშვნელობას საქართველოსთვის და მასთან მუდმივი კავშირის შენარჩუნების აუცილებლობას;

მიესალმება ფერეიდნელი ქართველების მცდელობასა და სურვილს, შეინარჩუნონ ტრადიციები და კავშირი ისტორიულ სამშობლოსთან;

აცნობიერებს, ფერეიდანსა და საქართველოში მცხოვრებ ქართველებს შორის არსებულ რელიგიურ სხვაობას;

გამოთქვამს წუხილს ფერეიდანის რამდენიმე სოფელში ქართული ენის დავიწყების გამო, რაც გამოწვეულია ისტორიულ სამშობლოსთან ინტენსიური კავშირის შესუსტებით და იქ მცხოვრები ქართველებისადმი ყურადღების ნაკლებობით;

გამოხატავს უკმაყოფილებას სრულყოფილი ინფორმაციის (სტატისტიკური მონაცემები, ქართული ენის ფლობის, ტრადიციებისა და კულტურის შენარჩუნების დონე) ნაკლებობის გამო;

შეშფოთებას გამოთქვამს ფერეიდნელი ქართველების მიმართ არასათანადო ყურადღების გამო, რაც იწვევს მათი, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდების გაუცხოებას და კავშირის შესუსტებას საქართველოსთან;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. ურჩევს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს დიასპორის საკითხებში, შექმნას სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ჩაატარებს კვლევას და შექმნის მონაცემთა ბაზას ფერეიდანში მცხოვრები ქართველების შესახებ;
 2. მოუწოდებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს საელჩოს ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში ფერეიდანში ქართული ენისა და  კულტურის მეტი პოპულარიზაციის ხელშეწყობისაკენ შემდეგი გზებით:
 • ბიბლიოთეკის შექმნა, სადაც განთავსდება სხვა ლიტერატურასთან ერთად ქართული ლიტერატურა;
 • სამეცნიერო-აკადემიური ორენოვანი (ქართულ – სპარსული) ელექტრონული ჟურნალის დაარსება;
 • ყოველწლიური ერთკვირიანი კულტურული ფესტივალის გამართვა როგორც ფერეიდანში, ისე საქართველოში;

3. მოუწოდებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, იზრუნოს ფერეიდნელი ქართველების ქართულ კულტურასა და ტრადიციებზე აღზრდა-განათლებისათვის შემდეგი საშუალებებით:

 • გაცვლითი პროგრამები საქართველოს უმაღლეს სასაწავლებლებში;
 • საქართველოში სპეციალური საზაფხულო ბანაკების მოწყობა ფერეიდნელი ახალგაზრდებისთვის;
 • საკვირაო სკოლების იდეის განვითარება, სადაც მოხდება ქართული ენის, ისტორიის, ლიტერატურის შესწავლა;
 • ქართველი ახალგაზრდა მოხალისეების გაგზავნა ფერეიდანში, რომლებიც  საკვირაო სკოლის ფარგლებში ჩაერთვებიან ქართული ენის სწავლების პროცესში;
 • საკვირაო სკოლების წარჩინებული მოსწავლეების ჩამოყვანა საქართველოში წახალისების, ტრადიციების ისტორიულ სამშობლოში გაცნობის მიზნით.

2. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი

დღეს, საქართველოს სამომხმარებლო ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტი მონოპოლიზებულია მაღალი კონტროლირებადი ფასებით ერთი ან ერთმანეთთან მორიგებული რამდენიმე კომპანიის მიერ. ფაქტობრივად არ არსებობს, ან შეზღუდულია თავისუფალი საბაზრო კონკურენცია.

 

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ დუშეთში

კომიტეტის წევრები: დავით ღარიბაშვილი, ლიკა მაზმიშვილი, ფიქრია ზურაბაშვილი, თამარ ქავთარაძე, ნათია ხულუზაური, ირაკლი ხაჩიძე, ვანო პირმისაშვილი, გიორგი ყარსიმაშვილი, რევაზ გაბრიელაშვილი, ნიკოლოზ ახობაძე, სანდრო ლალიაშვილი, ალექსადრე ჩხუტიაშვილი, ნინო გორთამაშვილი, მარი ესტატიშვილი, მარი შაბურიშვილი.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ნოდარ ივანიძე, კომიტეტის თანა-თავმჯდომარე: თინათინ კუჭაიძე.

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოთქვამს შეშფოთებას საქართველოში ანტიმონომოპოლისტური სამსახურის არარსებობის გამო;

ხაზს უსვამს მონოპოლისტური ბაზრების არსებობას საქართველოში;

გამოთქვამს წუხილს კონკურენციის არარსებობაზე შემდეგ სფეროებში: ფარმაცია, ტელეკომუნიკაციები და  ნავთობპროდუქტები;

გამოხატავს უკმაყოფილებას ხელოვნურად შექმნილ მაღალ ფასებზე;

ხაზს უსვამს მომხმარებლებისთვის ფასებზე ზეგავლენის უფლებების წართმევას;

აანალიზებს, რომ ახალი კომპანიებისთვის რთულია მონოპოლისტურ ბაზრებზე შესვლა;

 

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. გმობს ანტიმონოპოლისტური სამსახურის გაუქმებას და მოუწოდებს მთავრობას მისი აღდგენისაკენ;
 2. ადგენს, რომ მიღებულ იქნას კანონი მონოპოლისტური საქმიანობების რეგულირების შესახებ;
 3. რეკომენდაციას უწევს მთავრობას, სათანადოდ განსაზღვროს ანტიმონოპოლისტური სამსახურის უფლებები და მოვალეობები;
 4. მოუწოდებს მთავრობას ეკონომიკაში უხეში ჩარევის გარეშე მოახდინოს მონოპოლისტური ბაზრების რეგულაცია;
 5.  ურჩევს მთავრობას, მოახდინოს ბაზრების რეგულაცია ობიექტური გამოკვლევის შედეგად;
 6. რეკომენდაციას უწევს მთავრობას, მხარი დაუჭიროს ბაზარზე კონკურენციას და წაახალისოს დამწყები ბიზნესები;

 

 

3. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი

საქართველოში, ისევე როგორც სხვა მრავალ ქვეყანაში, აქტუალურია ნაგვის დახარისხებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ეს  ნიშნავს მაკულატურის არარსებობას და ახალი რესურსების გამოყენებას საჭიროების შემთხვევაში.

 

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ დუშეთში

კომიტეტის წევრები:  უჩა ავლახაშვილი, გიორგი მაჭავარიანი, ბონდო ლიქოკელი, ნატო ნანიაშვილი, ნინო ჩერქეზიშილი, გიორგი სანაშვილი, მარიამ ბედუკაძე, მარიამ გურაშვილი, ბექა ბექაური.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ლიკა დეისაძე, კომიტეტის თანა-თავმჯდომარე: დიმიტრი ხულუზაური.

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოთქვამს წუხილს, რომ საქართველოში მაკულატურის გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების არარსებობის გამო იზრდება ნაგვის საერთო რაოდენობა ( საყოფაცხოვრებო  ნაგვის 18% შეადგენს ხელახლა გამოსაყენებელ მასალას, რაც ამცირებს ქვეყნის ტერიტორიას);

ხაზს უსვამს, რომ ახალი მასალის მოსაპოვებლად გამოიყენება სხვა რესურსები, იჭრება ხეები, რათა მიღებულ იქნას ქაღალდი.

გამოხატავს უკმაყოფილებას, რომ ხეების რაოდენობის ამ მიზნით შემცირების გამო მცირდება ჟანგბადის რაოდენობაც;

აცნობიერებს, რომ ნაგვის დიდი რაოდენობის გამო ხდება გარემოს დაბინძურება (წყლები, ნიადაგი);

აღნიშნავს, რომ ბუნებრივი კატაკლიზმების (მეწყერი,სელი,წყალდიდობა) ძირითადი გამომწვევი მიზეზია ხეების ნაკლებობა;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. გმობს გამოსადეგი ნარჩენების გამოუყენებლობას    და  მოუწოდებს  მთავრობას ნაგვის დახარისხებისა და გადამუშავებისაკენ, ნაგვის ნაკლები რაოდენობით შესაძლებელია ტერიტორიული სივრცის გათავისუფლება;
 2.  მოუწოდებს მთავრობას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააქტიურდნენ, მედიის საშუალებით გაავრცელონ ინფორმაცია ამ პრობლემის მოგვარების აუცილებლობის შესახებ;
 3.  მიესალმება  ხეების შენარჩუნებას ჟანგბადის რაოდენობის გაზრდის მიზნით;
 4.  ადგენს, რომ გადამუშავებული პროდუქტით მიღებული თანხა მოხმარდეს გარემოს დასუფთავებას;
 5. რეკომენდაციას უწევს,  დაიზოგოს ბუნებრივი რესურსი, რათა მისი სიმცირის გამო არ მოხდეს ბუნებრივი კატაკლიზმები;

 

 

4. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტი

დემოკრატიული საზოგადოებებისათვის დამახასიათებელია საზოგადოებრივი შრომის დანაწილება. დასავლეთ ევროპასა და ამერიკაში მოქალაქეები ხშირად მოხალისეობენ, რათა გააკეთონ საზოგადოებისათვის საჭირო საქმე უსასყიდლოდ. მოხალისეობა ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებისათვის, თუმცა საქართველოში მოქალაქეების უმრავლესობას არ ესმის მოხალისეობის არსი.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ დუშეთში

კომიტეტის წევრები: მარიამ ყარმაზანაშვილი, მარიამ ნამგალაური, თამთა ჩხაიძე, ნინო ჩიხაშვილი, გაგი ჩოხელი, ლევან წიკლაური, დავით ლაზვიაშვილი, გიორგი ჯაბანიშვილი, მარიამ კუჭაიძე, ქეთი მაჭავარიანი, მარიამ არაბული, ნიკა გვრიტიშვილი, ირაკლი ბერბერაშვილი, მელანო ფიცხელაური.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ნათია შარიქაძე.

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

ხაზს უსვამს, რომ არსებობს ინფორმაციის სიმცირე საზოგადოებაში მომოხალისეობასთან დაკავშირებით;

გამოხატავს უკმაყოფილებას, რომ მოსახლეობისათვის მოხალისეობა ასოცირდება პიროვნულ სარგებელთან;

ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის მოხალისეობა არ წარმოადგენს ღირებულებას;

მხედველობაში იღებს, რომ არ არსებობს სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი ე.წ. ქოლგა ორგანიზაცია, რომელშიც გაერთიანებული მოხალისეები ნებისმიერ დროს მზად იქნებიან საკუთარი წვლილი შეიტანონ აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტაში;

მხედველობაში იღებს, რომ არ არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც მიუთითებს და დაარეგულირებს, თუ რა დატვირთვით შეიძლება მოხალისე სტაჟიორის დასაქმება სხვადასხვა ორგანიზაციებსა თუ დაწესებულებებში, რაც იწვევს შრომითი რესურსების არაადეკვატურად გამოყენებას;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. აღნიშნავს, რომ საჭიროა შეიქმნას სარეკლამო რგოლები მოხალისეობის პოპულარიზაციისათვის;
 2. რეკომენდაციას უწევს ლოკალურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს უფრო მეტი ტრენინგები და აქციები მიმართონ მოხალისეობის პოპულარიზაციისათვის;
 3. რეკომენდაციას უწევს საქართველოს მთავრობას, დაწესდეს პრეზიდენტის სპეციალური ჯილდო საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებიც გასწევენ  მოხალისეობრივ სამსახურს, კერძოდ: მოხალისეობრივი სამსახურის 100 საათი შეესაბამებოდეს ბრინჯაოს მედალს; 300 საათი – ვერცხლის მედალს და 500 საათზე მეტი – ოქროს მედალს, რომელსაც თან დაერთვება პრეზიდენტის სამადლობელი წერილი[1]. სახელმწიფო სტრუქტურაში დასაქმებისას კი, პრირიტეტი მიენიჭოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც აღნიშნული ჯილდოს მფლობელები იქნებიან;
 4. დასაშვებად მიიჩნევს, ცვილილება შევიდეს საგანმანათლებლო კანონში, რომლის მიხედვითაც სტუდენტის სტატუსის მსურველთათვის სავალდებულო გახდება 50 საათი საზოგდოებრივი სამსახურის გაწევა, რათა მათ მიეცეთ უფლება გახდნენ, საქართველოში არსებული აკრედიტებული უნივერსიტეტის სტუდენტი;
 5. ამტკიცებს, რომ წელიწადში ორჯერ (გაზაფხულსა და შემოდგომაზე) დაწესებული იყოს გარემოს დაცვის დღეები, რომლის ფარგლებშიც მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთვება და წვლილს შეიტანს გარემოს დაცვაში;
 6. რეკომენდაციას უწევს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, რომ შექმნას ე.წ. ქოლგა ორგანიზაცია, რომელიც გააერთიანებს, უკვე არსებულ ორგანიზაციების (მაგ: წითელი ჯვრი, „ჰელფინგ ჰენდ“-ს და ა.შ.) მოხალისეებს და შექმნის სამინისტროს მოხალისეთა ბაზას, რომლის წევრებიც მზად იქნებიან საკუთარი წვლილი შეიტანონ საზოგადოების წინაშე არსებული პრობლემების მოგვარებაში კვალიფიკაციისა და ინტერესის სფეროების გათვალისწინების მიხედვით;
 7. დასაშვებად მიგვაჩნია, შრომის კოდექსს დაემატოს მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს სტაჟიორების სამუშაო გრაფიკის მინიმალურ ზღვარს კვირაში 5 საათის ოდენობით და მაქსიმალურ ზღვარს კვირაში 15 საათის ოდენობით;

 

5. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი

საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, პატიმართა უფლებების დაცვა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად რჩება. განსაკუთრებით მსჯავრდებულებსა და ბრალდებულებზე არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ხდება თვალშისაცემი. ამ პრობლემის აღსაკვეთად აუცილებელია დასახულ იქნას შესაბამისი გადაჭრის გზები, რათა მივაღწიოთ პატიმართა უფლებების დარღვევის შემცირებას, არ შეილახოს ნდობის ფაქტორი მთავრობის მიმართ და შევინარჩუნოთ მართვის გამართული სისტემა საპატიმრო დაწესებულებებში.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების  მიერ ქალაქ დუშეთში

კომიტეტის წევრები: ანი ქავთარაძე, მათე ქავთარაძე, ნიკა ქავთარაძე, რამაზ ქაშიაშვილი, ნინო გელიაიძე, თამარ პირმისაშვილი, ქეთი მელიქიშვილი, ლამარა ფოთოლაშვილი, ლიანა ხოსრიაშვილი, რუსუდან ნათელაშვილი, მარიამ ხუცურაული, ნინო ჯავახიშვილი, თაია ნადიბაიძე, ნინო ხულუზაური, თეონა ჯუხარაშვილი, გვანცა ბედოშვილი, ლევან კობაიძე, ლევან მუშკუდიანი.

კომიტეტის ხელმძღვანელი: ხატია ქობალია.

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოთქვამს წუხილს საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მსჯავრდებულების მიმართ უფლებამოსილების გადაჭარბების საკითხზე, რაც არღვევს პატიმართა უფლებებს და იწვევს არასათანადო მოპყრობის პრეცენდენტის ზრდას;

გამოხატავს უკმაყოფილებას, მსჯავრდებულებზე ზეწოლის განხორციელების ფაქტზე, რომელიც ბადებს შიშის სინდრომის ჩამოყალიბებას. არსებული მდგომარეობა კი ხელს უშლის ეფექტური გამოძიების წარმართვას;

ადასტურებს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში სათანადო კონტროლის არარსებობას, რაც  პატმართა შორის დაპირისპირებისა და მათი უფლებების დარღვევის მიზეზი ხდება;

ამტკიცებს, პატიმართა შორის წარმოქმნილი კონფლიქტების მიკერძოება, დანაშაულის დაფარვა და ხელშეწყობა, გამოიწვევს სიტუაციის გამწვავებას და მსჯავრდებულ პირებზე ძალადობის ფაქტების სტატისტიკის ზრდას;

ხაზს უსვამს, არასათანადო რეაგირება, მარეგულირებელი სისტემის მხრიდან აყალიბებს დაუსჯელობის სინდრომს სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში. ეს თავისთავად უარყოფითად აისახება მსჯავდებულთა უფლებებზე;

აპროტესტებს მსჯავრდებულსა და ადვოკატს შორის შეზღუდული ურთიერთობის ფაქტს, რის შედეგადაც პატიმარი ხშირ შემთხვევაში ვერ ახდენს საკუთარი პრობლემის აღმოფხვრას და თვითრეალიზაციას;

აღნიშნავს, რომ კანონის უზენაესობის დაცვა მნიშვნელოვანია როგორც მსჯავდებულთა, ასევე სასჯელაღმსრულებელ პირთა მიერ;  

  

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

1.   რეკომენდაციას უწევს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, კონტროლის გამკაცრებას, სახელმწიფოს მიერ კონკრეტული ჯგუფის გამოყოფას, რომელიც მოახდენს ყოველთვიურ მონიტორინგს და თითოეული საკითხის გამოძიებას;

2.   მიიჩნევს, რომ საჭიროა სანქციების და ჯარიმების დაწესება, რომელიც შეამცირებს ძალაუფლების გადაჭარბების პრეცედენტს. ასევე, საჭიროა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა შიდა მონიტორინგის განხორციელებისას (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია);

3.    მოუწოდებს, დაწესდეს მკაცრი მეთვალყურეობა კონკრეტულ მსჯავრდებულზე საჩივრის შეტანის შემდეგ.

4.    ადგენს, რომ მსჯავრდებული ინფორმირებული უნდა იყოს, გამოძიების მიმდინარეობის პროცესზე;

5.    მოუწოდებს, გამოძიების ეფექტურად ჩატარებას, მის ბოლომდე მიყვანას და წინასწარი გამოძიების წარმოებას;

6.   იმედს გამოთქვამს, რომ გამოძიების ჩატარების შემდეგ, გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა და კომუნიკაცია მსჯავრდებულთან;

7.    ადგენს, ჩამოყალიბდეს თანაბარი სადამსჯელო სანქციები თითოეული მსჯარდებულისთვის, რათა არ მოხდეს მათი განსხვავება და სასჯელის არსათანადო შეფარდება;

8.   ეწინააღმდეგება, ფსიქიკურად დაავადებულ მსჯავრდებულთა განთავსებას, სხვა პატიმრებთან ერთად, რაც ხშირ შემთხევვაში იწვევს მათზე ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას და ფსიქიკის შერყევას;

9.  მოუწოდებს, შესაბამის ორგანოებს დასჯის მეთოდებზე სათანადო რეაგირებას. კანონის სისრულეში მოყვანას და დანაშაულის დასჯას შესაბამისი მუხლების გამოყენებით;

10.  მოითხოვს, მსჯავრდებულსა და ადვოკატს შორის, დადგენილებით განსაზღვრული შეხვედრის დროის გაკონტროლებას და მონიტორინგს;

11.   მიესალმება, რომ არ უნდა ხდებოდეს ადვოკატისა და მსჯავრდებულის შეხვედრების მკაცრი კონტროლი. რაც, სიტუაციის წარმართვას და გამოძიების ეფექტურობას შუშლის ხელს;

12.  მხარს უჭერს, ადვოკატს მიეცეს საშუალება თვალყური ადევნოს გამოძიების მიმდინარეობის პროცესს, მეტი ეფეტურობისა და გამჭვირვალობისთვის;

13.   მოუწოდებს სოციალურ სააგენტოებს უკეთესი და აქტიური მუშაობისკენ, რომ ხელი შეეწყოს კანონის უზენაესობის დაცვას;

 

6. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

აუტიზმის მართვა ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხია საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2012 წლის მარტის ბოლოს დაავადებების კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა, მსოფლიოში ყოველი 88 ბავშვიდან ერთი აუტისტია. საქართველოში მხოლოდ 6 წლამდე ასაკის, 2500 აუტისტი ბავშვია.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ დუშეთში

კომიტეტის წევრები: იაგო ქოქაშვილი, თიკო კვესაძე, ნინო ჩხუტიაშვილი, ლიკა ქავთარაძე, ნატო გაგელიძე, ქეთი ღურბელაშვილი, ანი მწითური, მარიამ ქავთარაძე, ვასიკო მწითური, ნინო ზეიკიძე, ნატო მანგოშვილი, ხატია ბადაგაძე, ანა მისრიაშვილი, თამუნა ნაზღაიძე

კომიტეტის ხელმძღვანელი: შორენა მეგრელიშვილი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ საზოგადოებაში არსებობს აუტიზმის შესახებ ინფორმირებულობის დაბალი დონე, რაც კერძოდ გამოიხატება შემდეგში:

 • საზოგადოების ნაკლებად შემწყნარებლური დამოკიდებულება აუტიზმით დაავადებული მოქალაქეების მიმართ;
 • სკოლებში, აუტისტი ბავშვების მიმართ თანატოლების გაუცხოება;

გამოთქვამს სინანულს, რომ საქართველოში აუტიზმით დაავადებულ ადამიანებს არ აქვთ სათანადო პირობები შექმნილი იმისათვის, რომ  მოხდეს მათი საზოგადოებაში სრული ინტეგრაცია;

ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში ოჯახების უმეტესობის რთული სოციალური მდგომარეობის გამო, ხშირად შეუძლებელია აუტიზმით დაავადებული ბავშვის სათანადო მკურნალობა თერაპიის მაღალი ფასების გამო. (1 საათიანი ABA თერაპიის ფასი 20-25 ლარია);

აცნობიერებს, რომ ინკლუზიური განათლება საქართველოში არ არის სათანადოდ განვითარებული. ხშირად მშობლებს თავად უხდებათ გაკვეთილებზე შვილებთან ერთად დასწრება, ყველა მასწავლებელს კი  მაინც არ აქვს ინკლუზიურ ბავშვებთან ეფექტური მუშაობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები;

გამოხატავს უკმაყოფილებას, რომ აუტიზმით დაავადებული ადამიანები არ არიან სათანადოდ აღრიცხული, ზუსტი რაოდენობის და საცხოვრებელი მდეობარეობის  დადგენის მიზნით;

გამოთქვამს ღრმა შეშფოთებას საქართველოში სპეციალური ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრების ნაკლებობასთან დაკავშირებით;

გამოხატავს წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში საერთაშორისო სერთიფიკატის მქონე მხოლოდ 2 სპეციალისტია და მხოლოდ მათ აქვთ სხვა კადრების მომზადების უფლება, რაც  სპეციალისტების დეფიციტს ქმნის;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მიიჩნევს, რომ საზოგადოების აუტიზმთან დაკავშირებით ცნობიერების ასამაღლებლად, აუცილებელია:
 • დოკუმენტური ფილმების, აქციების, რეკლამებისა და პოსტერების საშუალებით საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია აუტიზმთან დაკავშირებით, რაც ასევე გაზრდის მოქალაქეების შემწყნარებლობას აუტისტი ადამიანების მიმართ;
 • სკოლებში მოსწავლეების, მშობლებისა და მასწავლებლებისათვის მოეწყოს სპეციალური შეხვედრები, სადაც განიხილება ინკლუზიის საკითხი და მოხდება მათი ცნობიერების ამაღლება ამ საკითხთან დაკავშირებით;
 1.  მხარს უჭერს ისეთი სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების ხშირ ჩატარებას, სადაც აუტიზმით დაავადებული ადამიანები მიიღებენ მონაწილეობას;
 2. მიიჩნევს, რომ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს მიერ უნდა მოხდეს სპეციალური, გაუმჯობესებული  პროგრამების შემუშავება აუტისტი ბავშვების უკეთესი აღრიცხვის და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ ოჯახებში მცხოვრები აუტისტი ადამიანებისათვის უფასო მკუნალობის შეთავაზების მიზნით;
 3. რეკომენდაციას უწევს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ყველა სკოლაში დანერგოს ბავშვთა ფსიქოლოგისა და თერაპევტის ინსტიტუტი, რომლებიც აუტისტ ბავშვებს გაკვეთილის მსვლელობის პროცესში დაეხმარებიან;
 4. მოუწოდებს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს დააარსოს სპეციალური აღჭურვილობის მქონე,  10 რაიონული ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი, სადაც მომუშავე თერაპევტები, სპეციალისტები და პარა-ფსიქოლოგები რაიონებში მცხოვრებ აუტისტ ადამიანებს მისაღებ ფასად სათანადო დამხარებას აღმოუჩენენ;
 5. მიიჩნევს, რომ უნდა მოხდეს თერაპევტების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების უცხოეთში ან ადგილობრივ დონეზე, აუტიზმის სფეროში სპეციალიზაცია იგივე ABA თერაპიის უფრო მეტი ადამიანისათვის გაწევის მიზნით;

7. განათლების, კულტურისა და მეცნიერების კომიტეტი

საქართველოში არ არსებობს წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციები. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა ერთობლიობასაც სამოქალაქო საზოგადოებას ვუწოდებთ, მასების მიერ აღიქმება, როგორც უცხო ფენომენი, რომელიც არ გამოხატავს უმრავლესობის ინტერესებს. მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა არაა გაწევრიანებული არცერთ ნებაყოფლობით ორგანიზაციაში.

აღნიშნული დადგენილება მიღებულ იქნა საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიერ ქალაქ დუშეთში

კომიტეტის წევრები: გაგა ხორნაული, ანანო ჭინჭარაული, შალვა უნდილაშვილი, ანანო თოთიაური, გვანცა მარკოიშვილი, ვლადიმერ მირზიაშვილი, გიორგი ქარაული, სოფო სუარიძე, გიორგი ჭინჭარაული, ანა ფიცხელაური, ნატო კარიაული, ლელა მიდელაური, ხატია ბეკურაშვილი, ეთერ ქავთარაძე, ხატია ბეკურაშვილი.

კომიტეტის თავმჯდომარე: ლევან  ჯუღელი

 

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

გამოხატავს უკმაყოფილებას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში არ არის აპოლიტიკური;

გამოთქვამს წუხილს, რომ ინფორმაცია სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ არ არის  ფართოდ გავრცელებული საზოგადოებაში;

გამოხატავს უკმაყოფილებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებში  არასაკმარისად კვალიფიცირებული კადრების არსებობის გამო;

სინანულს გამოხატავს,  საშუალო  სკოლებში სამოქალაქო განათლების  არაკომპეტენტური სწავლების  გამო;

აცნობიერებს  ხალხის პასიურ ჩართულობას საზოგდოებრივ აქტივობებში;

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი:

 1. მიიჩნევს, რომ აუცილებელია არასამთავრობო სექტორის შესახებ მეტი ინფორმაციის გავრცელება ბროშურების, ბეჭდური მედიისა და ტელევიზიის საშუალებით;
 2. 2.  რეკომენდაციას უწევს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კლასგარეშე სპორტული, კულტურული და არაფორმალური განათლების მცირე წრეების დაარსებას;
 3. ამტკიცებს, რომ აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან მოხდეს უნარშეზღუდულ პირთათვის   ინფორმაციის მიწოდება ინდივიდუალური საშუალებებით;
 4. 4. მოუწოდებს, რომ სავალდებულო  გახდეს  პროფესორ-მასწავლებელთა გადამზადება სამოქალაქო  განათლების დარგში;
 5. 5. რეკომენდაციას უწევს სახელმწიფოს, რათა  დააფინანსოს არასამთავრობო  სექტორი, თუმცა არ ჩაერიოს  შიდა აქტივობებში;
 6. 6.  მხარს უჭერს, რომ დაარსდეს სადამკვირვებლო საზოგადოება, რომელიც  გააკონტროლებს სახელმწიფოსა და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობას;
 7. 7. მოუწოდებს, რომ  სამოქალაქო საზოგადოებამ  სცადოს ხალხის ინტეგრაცია საზოგადოებაში;

[1] ინიციატივა გადმოღებულია აშშ-ს მთავრობის მიერ განხორციელებული პოლიტიკიდან, რომელიც დღემდე ეფექტურად მუშაობს.

Posted in რეზოლუციები | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment