საქართველოს პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტი #1

დასკვნა 

 

“საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ” (სპეციალური ოპერაციები)

2012 წლის 6 აპრილს წერილების გაცვლის გზით დადებულ შეთანხმებაზე

(მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა-პროექტი)

აღნიშნული შეთანხმების მიხედვით აზიის განვითარების ბანკი თანახმაა ქართული მხარის თხოვნის საფუძველზე შეცვალოს პროექტის მიზნები და პროექტს ჩაემატოს ანაკლიის სანაპირო ზოლის გაუმჯობესება.

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა განიხილა აღნიშნული ცვლილება და მხარს უჭერს მის რატიფიცირებას.

Advertisements

About საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი ეროვნული პროექტია, რომელიც ხორციელდება საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ა/ო საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის მიერ. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის ღონისძიებები წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის იმიტირებულ სხდომებს, რომელიც გაიმართება სულ საქართველოს 16 ქალაქში, რაც საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს. პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონში მცხოვრები დამამთავრებელი (IX, X, XI, XII) კლასის მოსწავლეები. თითოეულ სდომაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია 120–150 ახალგაზრდას. საბოლოოდ პროექტის ბენეფიციართა რაოდენობა 2000 ადამიანს შეადგენს.
This entry was posted in საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო სიახლეები. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s